210.000 kroner til DMF-medlem

210.000 kroner til DMF-medlem

Et DMF-medlem blev fyret, da denne ville afholde sin retmæssige forældreorlov. DMF gik ind i sagen og det mundede ud i 210.000 kroners godtgørelse til medlemmet samt fritstilling i hele opsigelsesperioden på fem måneder.
14x8-foraldreorlov-sag

Fyring efter krav om retmæssig forældreorlov resulterede siden i 210.000 kroner i godtgørelse, da DMF gik ind i sagen. (Arkivfoto)

Efter dansk lov har forældre ret til 32 ugers forældreorlov, som de kan dele efter behov. Men da et af DMF’s medlemmer ønskede at afvikle denne retmæssige orlov på sin arbejdsplads resulterede det i en afskedigelse. Medlemmet var ikke tidligere blevet kritiseret for sin måde at udføre arbejdet på og arbejdsgiveren afviste at forhandle sagligheden i afskedigelsen.

”Det var min klare opfattelse, at der var tale om forskelsbehandling af medlemmet, og jeg indsendte derfor en klage til Ligebehandlingsnævnet,” fortæller Dorte Bang, der er jurist i Dansk Musiker Forbund og tog sig af den pågældende sag.

Dette viste sig at være en fornuftig manøvre, for klagen medførte, at arbejdsgiveren herefter alligevel ønskede at forhandle sagen, som dernæst blev forligt med en godtgørelse til medlemmet på 210.000 kroner, svarende til fem måneders løn samt en ubetinget fritstilling i opsigelsesperioden.