Print denne Side

Bliv medlem

Du kan melde dig ind her

MELD DIG IND I DMF ONLINE HER!

Forskellige typer medlemskab

Medlemskab med fradragsberettiget kontingent

A-medlem

Som A-medlem bliver du både medlem af Dansk Musiker Forbund og arbejdsløshedskassen (FTF-A). Som medlem af A-kassen er du under visse betingelser sikret en økonomisk kompensation ved en eventuel ledighedsperiode.

Optagelse i A-kasse som nyuddannet

Når du har afsluttet en kompetencegivende uddannelse af mindst 18 mdrs. varighed  kan du optages som nyuddannet (dimittend) i DMF/FTF-A. Hvis du ønsker at blive optaget som dimittend i A-kassen, skal FTF-A have modtaget din optagelsesbegæring inden 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse.
Der er ikke mulighed for at dispensere for 14-dages reglen.
Se særlig dimittend info.

Optagelse i A-kasse ved arbejde eller overflytning

Du kan blive overflyttet fra en anden A-kasse og bevare din medlemsanciennitet.

For at kunne optages eller overflyttes til a-kasse.

  • skal du have bopæl i Danmark og  være fyldt 18 år, men ikke 65 år. Der er også visse muligheder for at blive optaget i en a-kasse som studerende.

F-medlem

Som F-medlem bliver du alene medlem af forbundet. Alle, uanset musikgenre eller instrument, der har en indtægt, stor eller lille, ved musik og/eller musikundervisning, kan optages som medlem af DMF.

U23-medlem

Som U23-medlem skal du være ung – under 23 år.
U23-medlemmer optages med alle rettigheder, men betaler kun kr. 100 om måneden.

U-medlem

Som U-medlem – skal du være i gang med en uddannelse.
U-medlemmer optages med alle rettigheder. Du kan fortsætte som U-medlem indtil uddannelsen er afsluttet.Du har mulighed for gratis at melde dig ind i en a-kasse et år før din uddannelse slutter og dermed få dagpenge umiddelbart efter at du har afsluttet din uddannelse.

G-medlem

Du kan blive G-medlem, når du overgår til fuld pension, såvel førtidspension, arbejdsmarkedspension som folkepension. G-medlemskab kræver forudgående fuldt betalende medlemskab i sammenlagt 10 år.

  • Se kontingentpriser her

Medlemskab – lokalafdelinger – medlemsdemokrati

  • DMF er et forbund af 27 lokale foreninger (se kort).
  • Lokalafdelingerne har generalforsamling hvert år.
  • Hvert fjerde år er der kongres i forbundet (senest afholdt august 2012).
  • Hertil vælger lokalafdelingerne ca. 100 delegerede. De delegerede vælger DMF’s formand og næstformand samt yderligere 11 hovedbestyrelsesmedlemmer.
  • DMF har ca. 6.400 medlemmer.

Tilbud til nyuddannede

Dimittend i 2017? 09.08.2016 af birgitte theresia henriksenDMF Fuld a-kasse fra starten, når du dimitterer? Slip for karensperioden, hvis du tilmelder dig 12 md. før, du er færdiguddannet. Under 30 år Er der mindst 12 måneder, til du dimitterer til næste år? Så kan du nå at melde dig ind i a-kassen og få dagpenge …

Se side »

Tilbud til unge

Tilbud til unge Nyuddannede og unge under 23 år Under 23 år Er du under 23 år kan du få 3 måneders gratis DMF-medlemskab (U-23-medlemskabet), som derefter kun koster 100 kroner pr. måned. Se tegnefilmen om U-23 medlemskabet. U23-medlemmer optages med alle rettigheder. Som studerende kan der være mulighed for gratis a-kasse-medlemskab. Se mere på ftf-a.dk     …

Se side »