Koda indgår aftale med Apple Music

Apple-PM

Efter længere tids forhandling har Koda indgået en aftale med Apple, der på flere måder repræsenterer et fremskridt i streamingtjenesters betaling for brug af musik. Betaling til rettighedshaverne i den gratis introduktionsperiode, ingen efterfølgende gratisdel på tjenesten, og et højere vederlag end den normale sats, er blandt de elementer der gør aftalen attraktiv.

Læs mere på KODA’s hjemmeside