Lad ikke musikken blive skydeskive

Copenhagen Phil er blevet truet med lukning og DR’s orkestre skal ud af DR og Koncerthuset mener kulturminister Mette Bock og DF’s kulturordfører Alex Ahrendtsen.

Musikken skal flyttes ud af DR og Copenhagen Phil skal lukkes. Sådan lyder det seneste forslag fra kulturminister Mette Bock i en kronik i søndagens Jyllands-Posten og samme udmelding kan læses i et interview med DF’s kulturordfører Alex Arentsen i Politiken.

Det giver på ingen måde mening mener formand i Danske Musiker Forbund Anders Laursen i en kommentar til kulturminister Mette Bock og DF’s kulturordfører Alex Arentsens:

”Dansk Musiker Forbund vil til enhver tid gerne gå ind i diskussionen om orkestrene i det danske samfund. Men vi kan ikke se det fornuftige i at svække dansk musikliv lige nu i 2017. Hverken ved at svække musikken i DR eller ved at nedlægge Copenhagen Phil.”

Udflytning fra DR – en forringelse

”De foreslår, at DR’s ensembler og DR Koncerthuset ikke længere skal høre hjemme i DR. Dette forslag er i særklasse ikke et plus for dansk musikliv – på flere niveauer. En af DR’s kerneværdier er jo netop formidlingen af musik, som går helt tilbage til dannelsen af Radiosymfoniorkestret i 1925 – samme år som Statsradiofonien begyndte at sende på forsøgsbasis. Det er dansk musiklivs rødder som er på spil her – både klassiske og rytmiske,” pointere Anders Laursen i sin kommentar.

”For mange danskere vil denne samlede udflytning være en forringelse. Ikke mindst fordi DR’s kor og ensembler i så høj grad drager nytte af udsendelsesvirksomheden og af en synliggørelse på mange platforme til gavn for borgere i mange dele af landet. Man vil miste meget ved at forlade DR og danskerne vil ikke kunne få garantier for den samme brede og landsdækkende formidling. DR er Danmarks vigtige kulturformidler – og vigtig for alle dele af musiklivet; rytmisk, klassisk, amatører, professionelle – og for alle danskere, ikke mindst de nye generationer af unge musiklyttere.”

Det Kgl. Teater har rigeligt at se til

Derudover foreslår kulturministeren og DF at anbringe DR’s ensembler og koncerthus under Det Kgl. Teater.

”Det foreslås at anbringe DR’s ensembler og koncerthus under Det Kgl. Teater. En besnærende tanke, men også farlig, da Det Kgl. Teater i mange henseender er så ramt af reduktioner lige nu, at man risikerer at opsuge alle besparelsesfordele ved en fusion. På trods af dette erklærer Det Kgl. Teater sig klar til at overtage ensemblerne. Dette vil i DMF’s optik kunne ende meget uheldigt, fordi Teatret på alle måder prøver at komme sig ledelsesmæssigt og samarbejdsmæssigt ovenpå de store besparelser man har været igennem. Meget diplomatisk udtrykt har Det Kgl. Teater rigeligt at se til og bør holde igen med at påtage sig flere opgaver end Teatret kan klare.”

Uigennemtænkt forslag til lukning af Copenhagen Phil

I forslaget fra kulturministeren og DF ligger også forslag til at lukke Copenhagen Phil.

”At man med et pennestrøg vil fjerne dette fleksible og fremgangsrige orkester fra jordens overflade, er ikke gennemtænkt. Og det hænger ikke sammen med kulturministerens ord om, at satse mere på eliten i dansk kulturliv idet Copenhagen Phil på få år har indtaget status som landets meget progressive symfoniorkester, som har evnet at modernisere, udvikle og løfte nye, originale kunstneriske ideer og tilbud til danskerne – ikke mindst til borgerne på Sjælland og de omkringliggende øer. Copenhagen Phil er et levende bevis på, at selvom man er en gammel kulturinstitution (med rødder så langt tilbage som i 1843), så er det muligt at opdyrke et helt nyt publikum til levende ”klassisk” musik, ikke mindst børn og unge, som Copenhagen Phil når ud til med nyskabende initiativer som bl.a. Musik på Tværs og ”60 minutes of”-serien,” siger Anders Laursen.

Finansiering mangler

Der tales i planerne ikke meget om finansiering af det hele. Nok fordi det er svært at sætte op på en måde, der ikke betyder en svækkelse af musiklivet på sigt, fortsætter Anders Laursen:

”En placering af DR’s ensembler under Det Kgl. Teater vil betyde en bevillingsmæssig sårbarhed. Som i et skydetelt, hvor bevillingerne vil kunne reduceres eller fjernes med et snuptag ved årets finanslovsforhandlinger. Som det tidligere har været tilfældet skydes der først og fremlægges ideer. Bagefter gives der så forklaringer. Forklaringer på, hvordan musiklivet fungerer i virkeligheden – både indenfor og udenfor. Tidligere har man skudt på rytmisk musik uden at kende til de reelle forhold. Sådan forekommer det også at være tilfældet i den nuværende situation.”

Lad ikke musikken blive skydeskive

”Alt sammen bekræfter det en underlig situation, som kulturen må iagttage i disse tider. Dels, at der skal spares og alle må holde for. Dette op i mod, at riget overhovedet ikke fattes penge. Danmarks Statistik beregnede 42 mia. forkert og flere økonomer har peget på, at det går væsentlig bedre med den danske økonomi end det fremføres af regeringen. Og dels at kulturpolitikken bruges som skydemål for den negative holdning til DR hos mange partier. Hold musikken udenfor denne kamp. For DR udfører et fortræffeligt kultur-arbejde – og dermed public-service-arbejde ved sine aktiviteter med masser af rytmisk musik i DR, herunder DR Big Band og de mange aktiviteter knyttet til DR’s ensembler – DR Symfoniorkester og kor. DR er på mange måder en positiv og energitilførende blæsebælg for dansk musikliv. Lad DR beholde denne rolle,” opsamler Anders Laursen og slutter:

”Det siger sig selv, at DMF gerne går i dialog med alle involverede – og ser frem til konferencen om den klassiske musik, som kulturministeren og musikudvalget under kunstfonden har indkaldt til den 21.4. i Middelfart.”

Situationen kort:

  • Kulturminister Mette Bock og DF’s kulturordfører Alex Arentsen er begge kommet med forslag om at musikken skal flyttes ud af DR og Copenhagen Phil skal lukkes.
  • Kulturministerens kronik og DF’s forslag er enslydende og omfattende i ønsket om, at DR fremover ikke skal drive orkester- og koncertvirksomhed, men kun mediehus, og i ønsket om at nedlægge Copenhagen Phil.
  • Begge foreslår de at lægge DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet ind under Det Kongelige Teater, trække Koncerthuset ud af DR og omdanne det til selvstændig enhed med flere af de hidtidige ensembler, at lukke Copenhagen Phil og fordele midler og musikere til landsdelsorkestrene samt Concerto Copenhagen, Det Kongelige Kapel og DR UnderholdningsOrkestret.
  • Både kulturministeren og DF påpeger, at forslaget ikke handler om at skære ned, men om at sikre ensemblerne mod, at DR vælger at spare på netop orkestrene, hvis de bliver beskåret økonomisk. Herudover ønsker man at styrke landsdelsorkestrene uden for Sjælland ved at splitte Copenhagen Phil op og flytte musikerne over i de andre orkestre.

Link til artikel i Politiken

Link til artikel i Jyllandsposten