Spil Dansk Dagen 30. okt. 2014

Hvad er Spil Dansk Dagen?

Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag

Vi fejrer den dansk producerede musik og det danske musikliv hvert år på den sidste torsdag i oktober. Spil Dansk Dagen er en fast tradition i dansk musikliv siden 2001.

Der er på Spil Dansk Dagen ca. 1.000 musikarrangementer, fordelt over hele Danmark.

Der er også danskere som spiller koncerter i udlandet på Spil Dansk Dagen. Således var der i 2010 koncerter i Sverige, Tyskland, Italien og Canada, og i 2009 var der blandt andet arrangementer i Singapore, Rio de Janeiro, Los Angeles, New York, Madrid og Italien.

Mange radioer – herunder DR – spiller på dagen udelukkende dansk produceret musik. Flere TV stationer bruger også dagen til at lave udsendelser specielt om den danske musik.

Alle de største toneangivende danske musik- og kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk Dagen.

SPIL DANSK GENFØDT I NY EJERKREDS

640x420-logo_m_dato_2014_1b

Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Danske Populær Autorer, Dansk Musikforlæggerforening og Koda har skabt en ny Spil Dansk forening.

Dermed fremtidssikres dansk musiklivs årlige festdag: Spil Dansk Dagen, for fortsat at kunne udbrede, udvikle og sætte fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Formanden for den nye Spil Dansk forening – Jørgen Thorup (DPA)- siger:
“De skabende og udøvende kunstneres organisationer har trofast og engageret været med siden 2001, hvor Koda tog initiativ til Spil Dansk Dagen. Med den nye Spil Dansk forening, så vil vi i fællesskab kunne revitalisere Spil Dansk som organisation og som et fænomen, der fortsat vil spille en markant rolle i dansk musik- og kulturliv i mange år frem”.

NYE MULIGHEDER I EN NY VIRKELIGHED
Den nye Spil Dansk bestyrelse er gået i arbejdstøjet for at skabe mål og retning for fremtidens Spil Dansk. Med etablering af foreningen og en ny Spil Dansk organisation opstår en række nye muligheder.
“I praksis kan vi nu indgå samarbejde med virksomheder omkring sponsorater, vi kan søge fonde, og vi kan lave særlige projekter med andre mega-events. Vi vil også kunne lave projekter på tværs af organisationerne. Således kan vi både løfte det kulturelle og det kunstneriske i Spil Dansk projekterne, samtidig med at vi tænker kommercielt, ” siger Jørgen Thorup, som fortsætter:
“Det stærke Spil Dansk brand, det landsdækkende netværk til Spil Dansk Kommunerne og den politiske opbakning vil vi fremover bruge som driver for at udvikle Spil Dansk i en ny tid og virkelighed. Vi har sikret momentum og professionel ledelse af Spil Dansk sekretariatet, og det glæder os i bestyrelsen, at Ricco Victor – som har ledet Spil Dansk sekretariatet på Koda siden 2008 – fortsætter som direktør for det nye Spil Dansk.”

FRA EVENT TIL MOVEMENT
Spil Dansk Dagen har fået vokseværk, så den ikke blot er på den sidste torsdag i oktober.
Der er Spil Dansk arrangementer i hele uge 44, og faktisk er der Spil Dansk arrangementer spredt ud over det meste af efteråret via arrangementer i Spil Dansk Kommunerne. Spil Dansk er gået fra at være en en-dags musikevent til at være en movement, der medfører Spil Dansk aktiviteter hele året rundt.
“Spil Dansk Dagens succes skyldes især også de mange ildsjæle overalt i Danmark. Det er både den professionelle musiker og den engagerede amatør. Det er skolelæreren og spillestedslederen. Det er kulturkonsulenten og organisten, musikbibliotekaren, musikskolelederen og musikforeningens formand.

Spil Dansk er også DR, lokalradioerne og streamingtjenesterne. Alle bidrager de til Spil Dansk og til sammenhængskraften i dansk musikliv hele året rundt. Passionen for at fejre dansk musik lever i bedste velgående, og vi oplever en enorm opbakning og opfindsomhed over hele landet. Det er inspirerende, og vi er meget taknemmelige og ydmyge over for denne opbakning,” siger Ricco Victor – direktør for Spil Dansk.

FAKTA OM SPIL DANSK
• Spil Dansk Dagen breder sig i 2014 over hele uge 44 med en naturlig kulmination på selve dagen torsdag den 30. oktober
• I 2013 var der tilmeldt 1.352 arrangementer
• Der var 28 Spil Dansk Kommuner i 2013
• Bestyrelsen i foreningen Spil Dansk består af formand Jørgen Thorup (DPA), næstformand Anders Lauersen (DMF), Lena Brostrøm Dideriksen (DAF), Ole Dreyer (DMFF) og Nicolai Hyltén-Cavallius (Koda)
• Spil Dansk Dagen startede i 2001 på initiativ af Koda, og har altid ligget den sidste torsdag i oktober