25 år med J.S. Bach

25 år med J.S. Bach

640x360-bach-koncert

I januar 2015 kan Aarhus Bach-Selskab fejre 25-års jubilæum. Selskabet blev stiftet 18. januar 1990 af en gruppe aarhusianske Bach-entusiaster, som så en opgave og udfordring i at udbrede kendskabet til Bachs musik, især de mindre kendte og spillede værker, herunder de mere end 200 bevarede kirkekantater.

Der har i årenes løb været afholdt omkring 150 koncerter: flere end 60 kantater,  motetter, Påskeoratorium, Juleoratorium, Markus-, Johannes- og Matthæuspassion, H-mol messe, Psalme 51, fløjte- og gambesonater, cellosuiter, værker for soloviolin, instrumentalkoncerter, kammermusik,  orgelværker – foruden musik af baroktidens store mestre, Bach-sønnerne C.Ph.E. Bach, W.F. Bach, G.F. Händel, G. Ph. Telemann m.v.

Stifterne
Selskabets  første bestyrelse bestod af Per Rasmussen (formand), korsanger og tandlæge, Sven Munksgaard Kruse, (næstformand),oboist og nodearkivar,  Thorkild Dalsgaard (kasserer),fløjtenist, Mogens Svane, fagottist, Merete Ankjær, korsanger og pressesekretær, Knud Svendsen, organist, Bachforsker og – fysioterapeut. Inddraget i bestyrelsesarbejdet blev også Bent Frederiksen, organist ved Vor Frue Kirke, og Jesper Kiil, som var – og er – præst ved Vor Frue Kirke.

Kirker
Aarhus Vor Frue Kirke har været Bach-selskabets faste tilholdssted – og har dannet den smukkest tænkelige ramme om koncerterne. De store passionsopførelser har dog været afholdt i Aarhus Domkirke – specielt efter at dirigenten Carsten Seyer-Hansen blev ansat som domkantor (2003). I 2013 opførte Aarhus Bach-Selskab også Juleoratoriet i Viborg Domkirke.

Koncerterne
De medvirkende ved koncerterne har fortrinsvis været ”rekrutterede” fra det lokale musikliv.. Grundstammen i Aarhus Bach-Orkester er musikere i Aarhus Symfoniorkester.  Mange dygtige lokale kor har medvirket, og de medvirkende solister  har i mange tilfælde fået deres uddannelse  på Det jyske Musikkonservatorium (Christina Åstrand var Aarhus Bach-Orkesters første koncertmester!).

Dirigenterne
Også dirigenterne har  været blandt de toneangivende i det aarhusianske musikliv: Søren Kinch Hansen var i de første år en af dirigentfavoritterne – i de senere år har Carsten Seyer-Hansen, domkantor ved Aarhus Domkirke og docent på det jyske Musikkonservatorium, markeret sig stærkt som kunstnerisk leder af de store passionsopførelser i Domkirken – Johannespassionen, Matthæuspassionen og h-mol messen. Det er også Carsten, som dirigerer, når forårets store satsning, opførelsen af h-mol messen løber af stabelen onsdag den 1. april i Aarhus Domkirke.

Fonde
Aarhus Bach-Selskabs koncerter ville ikke kunne gennemføres uden økonomisk støtte fra en lang række  velvillige Fonde. Her i jubilæumsåret  der al mulig grund til at rette en stor tak til disse fonde.

Jubilæumskoncert – Andreas Scholl i Aarhus Domkirke.
Jubilæumsårets store satsning bliver som nævnt opførelsen af Bachs h-mol messe i Aarhus Domkirke den 1. april 2015. Det er lykkedes for  Aarhus Domkirkes kantor, Carsten Seyer-Hansen, at få tilsagn fra den verdensberømte kontratenor Andreas Scholl om at medvirke som solist. Ligeledes er der forhåndstilsagn fra solisterne Ditte Højgaard Andersen, Anna Wierød, Peter Lodahl og Jens Søndergaard. Aarhus Bach-Selskab vil således kunne præsentere stjernesolister på højeste internationale niveau – en fornem markering af  25-års jubilæet!

640x300-bach-juleoratorietFaktaboks:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) er en af de største komponister i den vesteuropæiske musiks historie. Født i Eisenach, komponist, organist  og kammermusiker i flere byer i Thüringen. Dør i 1750 i Leipzig efter 27 år som kantor ved Thomasskolen og byens musikdirektør med ansvar bl.a. for musikken i kirkerne. Var ansat som kantor ved Thomasskolen i Leipzig 1723-50. Bach har komponeret over 1000 værker: Passioner, messer, oratorier, orkestermusik, kammermusik, instrumentalmusik for forskellige besætninger. Bach var gift to gange og fik i alt 20 børn (hvoraf kun 7 overlevede og nåede voksenalder.)

Bach var en åbenbaring for mig; her var noget, der overhovedet ikke tilhørte nogen tidsalder eller stilart, noget eviggyldigt. Det er på dette punkt, Bach adskiller sig fra alle andre komponister. Med undtagelse af nogen få Beethovenværker, der står helt for sig selv, tilhører alle andre værker deres egen tid. Men skønt Bach overfladisk set taler det attende århundredes sprog, tilhører han ingen skole eller periode.” Citatet stammer fra den engelske komponist, Vaughan Williams.

Thorkild Dalsgaard – Formand for Aarhus Bach-Selskab siden 1997. (Nuværende bestyrelse: Knud Svendsen, næstformand, Jørgen Madsen, kasserer, Poul S. Jacobsen, Mogens Svane, Jesper Kiil Jørgensen.

Læs mere på hjemmesiden: www.aarhusbachselskab.dk