Aflevering af underskrifter mod lukning af DRUO

I forbindelse med overrækkelsen af de 40.000 underskrifter mod nedlæggelsen af Danmarks Radios Underholdningsorkester blev Marianne Jelved spurgt følgende: ”Besparelserne er jo en politisk beslutning, men beslutningen om Underholdningsorkestret er truffet i Danmarks Radio. Har du nogen indflydelse på det?”
Kulturministeren svarede: “Det er jo et ledelsesansvar og det er jo ledelsen, der skal udmønte den økonomiske ramme der er for Danmarks Radio og det er det ledelsen har forberedt sig på.”
“Men kan I gå ind og gøre det om som politikere?”
“Principielt ja, det kan vi godt, men vi kan også sige, at ansvaret ligger i ledelsen og det er dem der skal prioritere indsatsen for Danmarks Radios programmer. Så der er ikke noget endegyldigt svar på det.”

Marianne Jelved, Dario Campeotto og Anders Laursen

Marianne Jelved, Dario Campeotto og Anders Laursen

MarianneJelved, Dario Campeotto, Anders Laursen, Malene Rønnow

MarianneJelved, Dario Campeotto, Anders Laursen, Malene Rønnow