Basunen

640x110-basunen_logo_helvetica2005

Afdelingen udgiver sit eget fagblad i samarbejde med afdelingerne i Silkeborg, Randers, Djursland, Holstebro, Viborg og Herning.

Bladet udkommer 4 gange om året i 1600 eksemplarer og bringer nyt om musiklivet i Midtjylland. Det udsendes til medlemmer og en lang række musikbrugere og organisationer i det midtjyske område.

Hvis du har udgivet en CD eller kender til andre interessante musikbegivenheder, så sæt BASUNEN på din presseliste.

Har du ideer til artikler eller kunne du selv tænke dig at levere stof til bladet, er du også meget velkommen til at kontakte os.

Email kan sendes til:  aarhus@dmf.dk

Læs det seneste nummer af Basunen
http://www.basunen.dk/

Deadline for artikler til Basunen
10. februar
basunen20. maj
10. september
20. november

Pressemateriale sendes til
Dansk Musiker Forbund
Att: Basunen
Vestergade 19, 2
8000 Århus C

Brug Basunen til at annoncere
Kontakt os venligst hvis du er interesseret i at annoncere i Basunen. Vores annoncepriser er meget rimelige, og du når ud til det professionelle musikområde i hele Midtjylland.

basunenDu kan få flere oplysninger på: 86 18 45 99

pdf Hent folder med nærmere oplysninger om annoncestørrelser, priser m.v.  [pdf]

>> Læs tidligere numre af Basunen på nettet.