Annoncer og priser

BASUNEN – annoncer og priser

Tlf: 86 18 45 99

Kontakt os venligst hvis du er interesseret i at annoncere i Basunen. Vores annoncepriser er meget rimelige, og du når ud til det professionelle musikområde i hele Midtjylland.

Hent folder med oplysning om annoncestørrelser, priser m.v. [pdf]

Afdelingen udgiver sit eget fagblad i samarbejde med afdelingerne i Silkeborg, Randers, Grenå, Holstebro, og Viborg.

Læs Basunen – Lokalblad for professionelle musikere i Midtjylland.

Bladet udkommer 4 gange om året i 1600 eksemplarer og bringer nyt om musilivet i Midtjylland.

Hvis du har udgivet en CD eller kender til andre interessante musikbegivenheder, så sæt BASUNEN på din presseliste.

Hvis du kunne tænke dig at levere stof til bladet, er du også meget velkommen til at kontakte os.

Deadline for artikler til Basunen
10. februar
20. maj
10. september
20. november

Email kan sendes til: aarhus@dmf.dk

Pressemateriale sendes til
Dansk Musiker Forbund
Att: Basunen
Vestergade 19
8000 Århus C

Tlf: 86 18 45 99