Bliv medlem

Du kan melde dig ind her

MELD DIG IND I DMF ONLINE HER!

Forskellige typer medlemskab

Medlemskab med fradragsberettiget kontingent

A-medlem

Som A-medlem bliver du både medlem af Dansk Musiker Forbund og arbejdsløshedskassen (FTF-A). Som medlem af A-kassen er du under visse betingelser sikret en økonomisk kompensation ved en eventuel ledighedsperiode.

Optagelse i A-kasse som nyuddannet

Når du har afsluttet en kompetencegivende uddannelse af mindst 18 mdrs. varighed  kan du optages som nyuddannet (dimittend) i DMF/FTF-A. Hvis du ønsker at blive optaget som dimittend i A-kassen, skal FTF-A have modtaget din optagelsesbegæring inden 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse.
Der er ikke mulighed for at dispensere for 14-dages reglen.

Optagelse i A-kasse ved arbejde eller overflytning

Du kan blive overflyttet fra en anden A-kasse og bevare din medlemsanciennitet.

For at kunne optages eller overflyttes til a-kasse.

  • skal du have bopæl i Danmark og  være fyldt 18 år, men ikke 65 år. Der er også visse muligheder for at blive optaget i en a-kasse som studerende.

F-medlem

Som F-medlem bliver du alene medlem af forbundet. Alle, uanset musikgenre eller instrument, der har en indtægt, stor eller lille, ved musik og/eller musikundervisning, kan optages som medlem af DMF.

U23-medlem

Som U23-medlem skal du være ung – under 23 år.
U23-medlemmer optages med alle rettigheder, men betaler kun kr. 110 om måneden.

U-medlem

Som U-medlem – skal du være i gang med en uddannelse.
U-medlemmer optages med alle rettigheder. Du kan fortsætte som U-medlem indtil uddannelsen er afsluttet.Du har mulighed for gratis at melde dig ind i en a-kasse et år før din uddannelse slutter og dermed få dagpenge umiddelbart efter at du har afsluttet din uddannelse.

G-medlem

Du kan blive G-medlem, når du overgår til fuld pension, såvel førtidspension, arbejdsmarkedspension som folkepension. G-medlemskab kræver forudgående fuldt betalende medlemskab i sammenlagt 10 år.