Corona, Corona, Corona – det bliver aldrig det samme igen.

Af DMF-Aarhus afdelings formand Lars Kiehn

Musikbranchen har nu de seneste par måneder gennemlevet en meget atypisk og vanskelig situation. Alle musikere er ramt af Corona. Nogen musikere er ramt på både jobsituation og på pengepungen, nogen er kun ramt på jobsituationen. Som formand er det meget overvældende at opleve en så svær situation for medlemmerne. Det tangerer noget ingen af os har oplevet værre, og hvad gør man i situationen? Meget er der sket i de par måneder, det indtil videre har stået på nu.

Det første DMF gjorde for at imødekomme situationen, var at sætte en stor medarbejderskare til at rådgive om virkningerne af Corona-situation, der afstedkom at stort set alle musikjobs blev aflyst. Senere da hjælpepakkerne kom dumpende en efter en, var det især det aspekt, rådgivningen var rettet imod. I hele Corona-perioden har vores forbundsformand Anders Laursen og DMF’s sekretariat forhandlet aftaler og holdt møder med ministre, politikere og ledelserne i de andre kunstnerorganisationer for at få så gode hjælpepakker som muligt til alle DMF-medlemmerne. Anders Laursen har optrådt i pressen for at påvirke tingene i en gunstig retning, og for at forklare status fra musikernes side til offentligheden. Det gjorde han på fornemste vis.

Der er brugt en del tid på at sætte politikerne ind i vores specielle arbejdsliv. Forudsætningen for gode hjælpepakker er, at politikerne kender vores område. Så det har bestemt ikke været en workover. Hvilken brancher har fået deres egen hjælpepakke? Vi har fået en pakke, der er målrettet specifik til kunstnerne? Det er optimalt.

Der er 3 hjælpepakker, som medlemmerne kan bruge – det gælder også efterlønnere, pensionister, medlemmer på supplerende understøttelse og studerende.

A: Kunstnerstøtteordning
B: Kompensationsordning for freelancer
C: Kompensation for selvstændige.

Det bedste I kan gøre: Kontakt medarbejderne i forbundet. De kan hjælpe dig igennem dette virvar af regelsæt og få dig placeret det rigtige sted, så du får den optimale støtte fra hjælpepakkerne. De er skarpe på regelsættet og får de nyeste reguleringer og ændringer løbende.

Dagpengemodtagere skal ikke medtælle perioden 1. marts – 30. juni i deres lediges dagpengeanciennitet. Medlemmer der pr. 1. marts har opbrugt deres dagpengeret, og som en konsekvens har udmeldt sig af a-kassen, kan genindmelde sig og opnå dagpenge i perioden 1. marts – 31. maj.

Spillestederne har måttet aflyse en række projekter, der var støttet af Statens Kunstfond. For at holde hånden over kunstnerne har man lempet på tilskudsreglerne. De kunstnere/musikere der i perioden 9. marts – 8. juni ikke har mulighed for at gennemføre projekterne, skal ikke tilbagebetale støtten, hvis man kan sandsynliggøre, at støtten udmøntes i overensstemmelse med oprindelig ansøgning, som tilsagnet er givet til: herunder bl.a. honorering til kunstnere.

Forbundets hjemmeside er også anvendelig. Der er alt omkring hjælpepakker. Det seneste nye i udviklingen af lovgivning på området, kan følges her. Men undlad ikke at kontakte forbundet, hvis du er det mindste i tvivl om fortolkningen af teksten.
Udover ovennævnte har DMF etableret en 2 millioners støttepakke til initiativer, der udspringer af Corona-situationen. Det kan være til streaming og livekoncerter under en atypisk form. Præmissen for at søge støtten kan du finde på forbundets og afdelingens hjemmeside. Der er ligeså vedtaget en kontingenthjælp til medlemmer, der er i en problematisk økonomisk situation. De medlemmer kan søge forbundet om en kontingentbesparelse på 50 % her i 2. kvartal. Instrumentforsikringen har også åbnet for at der kan søges om 50 % afslag vedr. den månedlige forsikringspræmie.

Vi har samtidig skaffet en stor pose penge til støtte til Drive-in koncerterne på Tangkrogen, hvilket gerne skulle give nogen jobs til vores medlemmer. I det hele taget er den bevilgede støtte en moralsk skulderklap til et fantastisk spændende og nyt initiativ. Jeg deltog i åbningen af Drive-in scenen, og det var en stor fornøjelse at opleve, at det fungerede for alle parter. Mads Langer koncerten var udsolgt, hvilket betød 500 biler på plænen foran scenen på Tangkrogen. Initiativet støttes af Nordic Rental, STEADY, Aarhus City Forening, Front of House og DMF. Drive-in koncerterne i Tangkrogen fortsætter så længe, der kan skaffes midler til koncerterne. Det er Front of House der tager det store slæb med Drive-in koncerterne. Respekt for deres indsats. I skrivende stund er man i dialog med kommunen om at engagere og inddrage dem i projektet.

Mange ting er sat i værk og lavet for at hjælpe musikerne i situationen. Det er dog tydeligt at hjælpepakkerne ikke er en krone til krone støtte, men en hjælp og en håndsrækning i en svær situation. Om det rækker til den enkelte? Nogen falder sikkert igennem nettet af støtteordninger. Jeg håber det er et fåtal. Jeg vil samtidig tro, at mange af de medlemmer, der ikke har en rimelig indtægt ved musikaktivitet, at de har beskæftigelse ved siden af musikken i anden erhverv. Hvis ikke, at de så kan reddes af dagpengesystemet – og i værste fald af de sociale ydelser.

Livet og arbejdet på kontoret handler meget om Corona. Vi har selv måttet aflyse en masse planlagte koncert- og undervisningsaktiviteter. Generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid. Men vi prøver at holde fanen højt og tager tingene i den rækkefølge de kommer. Har I derfor brug for hjælp, en snak eller rådgivning, så kontakt os. Vi ansatte i afdeling og forbund sidder og er klar ved telefonerne.

De bedste tanker til jer alle sammen og med et stille håb og stort ønske om at vi forhåbentlig snart kan komme op i omdrejninger igen.

Med venlig hilsen
Lars Kiehn, Formand
DMF Aarhus