Dit helbred er en fortrolig sag

17.12.2018 af Esben Laursen DMF

Arbejdsgivere har ikke længere ret til fuld aktindsigt i ansattes helbredsoplysninger.

En ny lovændring i forvaltningsloven beskytter ansattes personlige helbredsoplysninger.

En ny lovændring i forvaltningsloven vil beskytte ansattes personlige helbredsoplysninger i forbindelse med længere sygdomsforløb. Det betyder, at arbejdsgivere ikke længere har ret til fuld agtindsigt i sine ansattes helbredsoplysninger, hvilket de tidligere har haft.

I stedet for må arbejdsgivere bruge de fælles redskaber en arbejdsgiver og en ansat har i et længere sygeforløb, så som sygefraværssamtaler, mulighedserklæring, fastholdelseserklæring etc. Det burde ifølge lovændringen være tilstrækkelig information for en arbejdsgiver.
Behandling af personlige oplysninger

Baggrunden for lovændringen er en højesteretsdom fra januar 2017, som fastslog at en arbejdsgiver faktisk har ret til fuld aktindsigt i den ansattes helbredsoplysninger. Det var en stor overraskelse for mange, og set i lyset af EU’s dataforordning omkring adgang til og behandling af personlige oplysninger, var det også et skridt i modsat retning.

FTF, hvor Dansk Musiker Forbund er medlem, var også meget hurtige til at gøre opmærksomme på det problematiske i dommen.
Aktindsigt skyldes refusion

Når det overhovedet har været relevant for en arbejdsgiver at få adgang til disse oplysninger, skyldes det, at arbejdsgiveren efter fire ugers sygdom kan få refusion fra kommunen for en del af lønnen. Der har dog været bred politisk enighed om at beskytte adgangen til personlige oplysninger, og der er vedtaget en ændring som beskytter disse informationer som udgangspunkt. Ændringen sker pr. 1. januar 2019.

(redigeret af Karen Bendix)