Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:00 afholder DMF Aarhus generalforsamling på spillestedet Ny V. 58, Vestergade 58, 8000 Aarhus C. Dørene åbnes kl. 18:30 ved musikalsk underholdning af TM/Friborg.

generalforsamling_2015_640x360

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Beretning fra afdelingens virksomhed det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af regnskabet (og beslutning om decharge).
 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af kasserer. På valg Thorkild Dalsgaard..
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Bjarne Gren, Mads Bærentzen og Thomas Lassen.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Christian Dietrichsen.
 10. Valg af kritiskrevisor. På valg Jens Klüver.
 11. Valg af revisorsuppleant. På valg Jørgen Nielsen..
 12.  Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag, den 18. marts 2015.
Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi servere noget skønt mad og drikke tilsat musikalsk underholdning.