Generalforsamling 2016

Mandag den 21. marts 2016 kl. 19.00 afholder DMF Aarhus generalforsamling på spillestedet HeadQuarters, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C.
Dørene åbnes allerede kl. 18.30 med en halv times musikalsk underholdning af Fogh og Preisler.

generalforsamling_2016_640x360

Dagsorden følger vedtægterne. På valg er formand Lars Kiehn, bestyrelsesmedlemmerne Kim Mikkelsen og Flemming Aksnes, samt bestyrelsessuppleant Flemming Både.

Den fulde dagsorden ser således ud :

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om  decharge).
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand eller kasserer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af kritiske revisorer og suppleanter.
10. Forslag til kongressen.
11. Evt. valg af delegerede til kongressen.
12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag den 16. marts 2016.

Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi serverer noget skøn mad og drikke tilsat musikalsk underholdning.

64x360-adressen-headquarters-google