Generalforsamling 2017

Mandag, den 27. marts 2017 kl. 19:00
DMF Aarhus afholder generalforsamling på spillestedet HeadQuarters , Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C. Dørene åbnes allerede kl. 18.30 med en halv times musikalsk underholdning ved Max Wolff.

Dagsordenen ser således ud :

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om  decharge).
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af kasserer. (Thorkild Dalsgaard)
8. Valg af 3 bestyrelsesposter.
9. Valg af af 2 bestyrelsessuppleantposter.
10. Valg af kritisk revisor. (Jens Klüver)
11. Valg af kritisk revisorsuppleant. (Jørgen Nielsen)
12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag, den 22. marts 2017.

Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi serverer noget skønt mad og drikke tilsat musikalsk underholdning ved Max Wolff.