Generalforsamling 2018 i Aarhus Orkesterforenings Stiftelse

Sted: Mødelokalet – Langelandsgade 39, kld.

Tid: lørdag d. 21 april 2018 – kl. 10.30

Alle medlemmer af DMF Aarhus er velkomne og er stemmeberettiget jf. vedtægterne.
Dagsordenen jf. vedtægterne.

Efter mødet er Stiftelsen vært ved en komsammen, hvor der serveres smørrebrød og drikkelse.

Hilsen Bestyrelsen