Generalforsamling 2018


Mandag, den 19. marts 2018 kl. 19:00

DMF Aarhus afholder generalforsamling på spillestedet Fatter Eskil, Skolegade 25, 8000 Aarhus C. Dørene åbnes kl. 18.30  med en halv times musikalsk underholdning ved guitarist Søren Bødker Madsen.

Dagsordenen ser således ud :

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om  decharge).
5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand. (Lars Kiehn)
8. Valg af 2 bestyrelsesposter. (Kim Mikkelsen & Flemming Aksnes)
9. Valg af af 2 bestyrelsessuppleantposter. (Pernille Jönsson & Flemming Både)
10. Valg af kritisk revisor. (Jes Halding)
11. Valg af kritisk revisorsuppleant. (Hans Magnussen)
12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag, den 14. marts 2018.

Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved en hyggelig sammenkomst, hvor vi serverer noget skønt mad og drikke tilsat musikalsk underholdning ved Søren Bødker Madsen.