Generalforsamling 2021 i Aarhus Orkesterforenings Stiftelse d. 8. maj 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Orkesterforenings Stiftelse.

Generalforsamlingen afholdes:

Lørdag, den 8. maj 2021 kl. 13:00.
Hos Lynfabrikken, Vestergade 49 B, 8000 Aarhus C.

Dagsorden

 • Valg af dirigent og referent.
 • Status samt beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 • Forslag fra bestyrelsen:
  • Forelæggelse og godkendelse af den igangværende ombygning af ejendommen beliggende Langelandsgade 39-43, 8000 Aarhus C.
  • Beslutning om pantsætning af ejendommen 39-43, 8000 Aarhus C, matrikelnummer 117et, Århus Markjorder ved ejerpantebrev med underpant til Grundejernes Investeringsfond for 8.550.000 DKK.
   • lånedokument mm. kan af ethvert medlem rekvireres hos ejendommens administrator,
    Laros A/S.
  • Beslutning om pantsætning af ejendommen Langelandsgade 39-43, 8000 Aarhus C, matrikelnummer 117et, Århus Markjorder med yderligere 1.000.000 DKK såfremt dette bliver nødvendigt til gennemførelsen af pkt. a)
 • Valg af bestyrelse.
 • På valg er Lars Kiehn Nielsen, Kirsten Saurus Mehlsen og Jes Halding (alle modtager genvalg).
 • Valg af suppleant.
 • På valg er Niels Erichsen (modtager genvalg).
 • Valg af kritisk revisor.
 • Eventuelt.

I der vil deltage i generalforsamlingen, opfordres til at tage en frisk Corona-test inden mødet. Vi sørger for mundbind og sprit til alle deltagere. Vær opmærksom på at nye Corona-regler kan ændre på situationen.