Generalforsamling i DMF Aarhus afdelingen, den 26. marts 2023

Indkaldelse til generalforsamling

Vi glæder os til at se dig til DMF Aarhus generalforsamling søndag den 26. marts 2023 kl. 14:30 på spillestedet Turkis, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C. Fra kl. 14:00 byder vi på kaffe og kage indtil generalforsamlingen skydes i gang kl. 14:30. Dagsordenen følger vedtægterne og findes længere nede på siden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest tirsdag den 21. marts 2023. Forslag bedes fremsendt på mail til forperson Camilla Overgaard på cor@dmf.dk

Chris&Pis – Spis & Quiz
Når vi er gennem den officielle del af dagsordenen indtager den topskarpe duo Chris&Pis scenen. Med blærede beats og legesyg rap tager de strøm på musikbranchen med charme og elegance. Derefter byder vi på aftensmad og quiz, forberedt af afdelingens ungdomsudvalg DMF-U.

OBS! Af hensyn til bestilling af mad vil vi bede dig tilmelde dig spisningen via dette link senest tirsdag den 21. marts. Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke påkrævet.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i selve generalforsamlingen om eftermiddagen, men gerne vil komme og spise med kl. 18:00, så er du naturligvis stadig meget velkommen (husk at melde dig til spisning på linket herover).

Vi glæder os til at se dig til en både festlig og faglig dag på Turkis!

Program for dagen
Kl. 14:00 Kaffe & kage
Kl. 14:30 Generalforsamling
Kl. 17:30 Musikalsk indslag med den topskarpe duo Chris&Pis
Kl. 18:00-20:00 Fællesspisning & quiz

Dagsorden Generalforsamling DMF Aarhus 26. marts 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
 4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om decharge)
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Fastsættelse af forpersonshonorar
 8. Fastsættelse af kassererhonorar
 9. Revidering af afdelingens vedtægter
 10. Indkomne forslag
 11. Valg af kasserer (på valg Emir Bosnjak)
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg Thomas Thomsen, Pernille Jönsson Nüchel og Jonathan Borksand Hanke)
 13. Valg af bestyrelsessuppleanter (på valg Sofie Kirk Østergaard)
 14. Valg af kritisk revisor (på valg Jens Klüver)
 15. Valg af kritisk revisor suppleant (pladsen er vakant)
 16. Forslag til Årsmødet 2023
 17. Nyt fra HB
 18. Valg af delegerede til Årsmødet 2023
 19. Valg af suppleanter til delegerede til Årsmødet 2023
 20. Input til afdelingens arbejde det kommende år
 21. Eventuelt