Generalforsamling i DMF Aarhus – den 28. marts 2022

DMF Aarhus holder ordinær generalforsamling mandag den 28. marts 2022 kl. 19 på Casa V58, Vestergade 58, 8000 Aarhus C. Dørene åbnes kl. 18:00.

Afdelingen er vært ved en bid mad og noget at drikke til de fremmødte. Vi er rigtig glade for, at vi i år har mulighed for at samles fysisk, og vi håber på at se så mange af jer som muligt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til afdelingens formand, Camilla Overgaard, på cor@dmf.dk senest den 23. marts 2022. Dagsordenen følger vedtægterne.

Vel mødt!

Dagsorden

Generalforsamling DMF Aarhus 28. marts 2022
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om decharge)
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fastsættelse af formandshonorar
8. Fastsættelse af kassererhonorar
9. Revidering af afdelingens vedtægter
10. Indkomne forslag
11. Valg af formand (på valg Camilla Overgaard)
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg Kim Mikkelsen og Flemming Både Jensen)
13. Valg af bestyrelsessuppleanter (på valg Erik Bekker Hansen)
14. Valg af kritisk revisor (på valg Jes Halding)
15. Valg af kritisk revisor suppleant
16. Forslag til Årsmødet 2022
17. Valg af delegerede til Årsmødet 2022
18. Valg af suppleanter til delegerede til Årsmødet 2022
19. Input til afdelingens arbejde det kommende år
20. Eventuelt