Generalforsamling i DMF-Aarhus

Camilla Overgaard

Mandag d. 28. september blev der afholdt generalforsamling i Århus Firma Sport’s lokaler.

På generalforsamlingen blev Camilla Overgaard valgt som afdelingens nye formand og Lars Kiehn takkede af efter 24 1/2 år på posten. Flemming Både og Kim Mikkelsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år og Thomas Thomsen blev, efter ønske fra generalforsamlingen, valgt ind på den bestyrelsespost, som blev vakant efter valget af Camilla til formandsposten, for den resterende del af valgperioden.

Erik Bekker Hansen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Delegerede til kongressen.
Der blev desuden blandt afdelingens medlemmer valgt 9 delegerede til den kommende kongres; Erik Bekker Hansen, Flemming Aksnes, Jonathan Borksand Hanke, Camilla Overgaard, Eline Denice Risager, Kim Mikkelsen, Sofie Kirk Østergaard, Mette Dahl Kristensen og Søs Nyengaard.

På vegne af bestyrelsen, en stor tak til Lars Kiehn for hans mangeårige engagement i afdelingen og dens medlemmer og for hans bidrag til DMF’s arbejde for musikerne og musiklivet i Danmark.

Ny formand Camilla Overgaard kan kontaktes på cor@dmf.dk.