Generalforsamling i DMF-Aarhus afdelingen 2021

Indkaldelse – Generalforsamling 2021
DMF Aarhus holder ordinær generalforsamling mandag den 10/5 kl. 19 på Atlas, Vester Allé 15 , 8000 Aarhus C. Dørene åbnes kl. 18:00.

Vi håber på, at fysisk fremmøde vil være muligt i et eller andet omfang, men det er svært at sige nogt præcist omkring på nuværende tidspunkt. Da det fysiske fremmøde med al sandsynlighed vil være begrænset, arbejder vi på et online supplement til det fysiske fremmøde, som gør det muligt at deltage i generalforsamlingen digitalt. I den forbindelse er vi selvfølgelig opmærksomme på, at det ikke er alle, der har erfaring med digital deltagelse, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe så gode rammer for at deltage i generalforsamlingen som muligt for alle. Det vil blive første gang, vi i Aarhus-afdelingen prøver kræfter med en generalforsamling, hvor der både er mulighed for fysisk og digitalt fremmøde, og vi kommer uden tvivl til at gøre os mange nye erfaringer i den forbindelse. Vi håber derfor på jeres forståelse og velvilje, da den særlige situation, vi befinder os i, er udfordrende for os alle.

Grundet coronasituationen kan meget selvfølgelig stadig nå at ændre sig, og derfor vil vi bede jer holde godt øje med siden her og med jeres mail, hvor I løbende vil modtage information omkring generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til afdelingens formand, Camilla Overgaard, på cor@dmf.dk senest den 5. maj.

NB! Vi afventer i skrivende stund stadig at få kendskab til de gældende restriktioner på dagen for generalforsamlingen, og derfor vil denne procedure som udgangspunkt være gældende: En uge før generalforsamlingen vil du modtage en mail med information om, hvordan du tilmelder dig generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage fysisk. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at der sandsynligvis vil være tale om et begrænset antal pladser, og at vi derfor ikke kan garantere, at alle, der ønsker at deltage fysisk, får mulighed for det.
Ved fysisk fremmøde er tilmelding denne gang derfor obligatorisk. 
Alle medlemmer har desuden mulighed for at deltage i generalforsamlingen digitalt. Her har alle mulighed for at fremmøde uden forhåndstilmelding. Mere information omkring dette følger senere. 

Vel mødt!