Gramex – Kollektive midler – Corona krisen

NB! Opdatering pr. 15.06.20. Der kan ikke søges længere da puljen nu er opbrugt! Dansk Musiker Forbund tilbyder nu musikere at søge om midler i en ny musikfremmende pulje. Musikere kan søge om midler i tre forskellige kategorier: internetkoncerter, live koncertstøtte og andre musikfremmende ideer.

https://www.dmf.dk/om/stoette/gramexkollektiverettighedsmidlercorona/

Puljen henvender sig primært til freelancemusikere, der er hårdt ramt af corona-situationen. Alle musikgenrer opfordres til at søge. For at komme i betragtning som modtager, skal du som ansøger være bosiddende i Danmark.

Man søger støtten ved at kontakte sin lokalafdelingsformand. Se her for nærmere kontaktoplysninger. Ansøgninger behandles løbende.

Vær opmærksom på at den samlede pulje har en beløbsgrænse.