Gratis forsikring for op til 10.000 kr

Medlemmerne passer på deres ting og de bakker godt op om DMF Forsikring, fortæller Søren Wrist – direktør for DMF Forsikring, der igen har nedsat forsikringspræmien.

.

Nu bliver DMF instrumentforsikring igen billigere med endnu en præmienedsættelse fra 1. oktober. Søren Wrist og Nicole Nykjær Jørgensen sidder klar ved tasterne, hvis du har spørgsmål.

Nedsættelse af præmien

Sidste år nedsatte forsikringen præmien ved at gøre det mindste modul på 10.000 kr. gratis. Det betød, at alle medlemmer med instrumentforsikring fik en besparelse på 22 kr. om måneden eller 264 kr. pr. år. Og nu nedsætter de præmien igen, fortæller Søren Wrist:

”Pr. 1. oktober 2015 nedsætter vi præmien igen. Har man forsikret for 20.000 kr. og opefter får man en månedlig besparelse på 12 kr. eller kr. 144 pr. år. Fremfor at give en procentuel rabat, giver vi en rabat i kroner i bunden af præmietabellen, hvilket betyder, at præmiereduktionen selvfølgelig er mest mærkbar på de lave moduler – altså formentlig de unge medlemmer. Intentionen er således, at hjælpe de unge medlemmer med en god og billig instrumentforsikring, men samtidig tilgodese samtlige trofaste medlemmer under instrumentforsikringen.”

God opbakning

Søren Wrist har været direktør for DMF Forsikring siden etableringen i 2004. Han oplever at medlemmerne er gode til at bakke op om deres forsikring og passe på deres ting – til alles bedste.

”DMF Forsikring har registreret et lavt skadeforløb siden sidste præmienedsættelse 1. oktober 2014. Det betyder for det første, at medlemmerne passer på deres ting. Og for det andet, at der er god opbakning fra medlemmerne – de er gode til at opdatere deres instrumentlister med deraf forhøjede forsikringssummer. Det har udmøntet sig i en fortsat sund økonomi for selskabet, som giver mulighed for at sænke præmien igen.”

TILMELD: Få dit grej forsikret med det samme

Solidaritet, gensidighed og medejerskab

At medlemmerne bakker op om deres forsikringsselskab, smitter altså af på medlemmerne selv. Det er medlemsejet og bygger på solidaritet.

”DMF Forsikring er et gensidigt medlemsejet forsikringsselskab. Selskabets kapital og løbende overskud tilhører medlemmerne. Myndighederne har udstukket regler for forsikringsselskabets kapital og vedligeholdelse heraf. Men herudover kan vi, når selskabets økonomi tillader det, nedsætte præmierne til gensidig fordel for medlemmerne. Og derfor sætter vi præmien ned igen i år til fordel for alle medlemmer,” slutter Søren Wrist.

LÆS MERE OG TILMELD DIG: DMF Forsikring

DET KOSTER DET: Se priser

Med venlig hilsen
Dansk Musiker Forbund

640x360-Nicole_Soeren_forsikring

DMF Forsikring: Nicole Nykjær Jørgensen og Søren Wrist