Hjælp vi skal have barn

TEMA: BARSEL

Står du og skal have barn, og er du i tvivl om dine rettigheder til barselsorlov? Så er Dansk Musiker Forbund klar til at hjælpe dig.

Står du og skal have barn, og er du i tvivl om dine rettigheder til barselsorlov? Så er Dansk Musiker Forbund klar til at hjælpe dig.

Slået op af Dansk Musiker Forbund – DMFOnsdag den 6. februar 2019

 

Hvis du som mand eller kvinde skal på barsel, skal du have styr på dine rettigheder og dine pligter over for arbejdsgiver og over for din bopælskommune.

  • Retten til barsel er inddelt i fire stadier:
  • Graviditetsorlov til moren på 4 uger før fødslen.
  • Barselsorlov til moren på 14 uger efter fødslen.
  • Fædreorlov (også for medmødre) på 2 sammenhængende uger efter fødslen.
  • Forældreorlov på 32 uger, som begge forældre kan tage (men kun den ene kan få løn/barselsdagpenge)

Fleksibel orlov
Der er flere muligheder for at tilrettelægge orloven, så det passer ind i forældrenes arbejdsliv. Udover at fordele orloven mellem moren og faren, er der mulighed for: Forlængelse af orlov De 32 uger med dagpenge kan forlænges til 40 uger for arbejdsløse og 46 uger for beskæftigede og selvstændige. Ved en forlængelse strækkes dagpengene ud, sådan at satsen bliver lavere men udbetales i flere uger.

Genoptagelse af arbejdet
Arbejdet kan – efter aftale med arbejdsgiveren – genoptages delvist, dvs. på nedsat tid. Man kan dog ikke både forlænge orloven jvf. ovenfor og genoptage arbejdet delvist. Men man kan forlænge orloven med de timer, man arbejder ved delvis genoptagelse. Hvis mor genoptager arbejdet helt eller afbryder orloven i ugerne 3-14 efter fødslen, kan orloven ikek forlænges med disse timer.

Udskydelse af fraværsret
Beskæftigede lønmodtagere kan udskyde mellem 8 og 13 uger af fraværsretten. Det er kun den ene forælder som kan gøre det, og den resterende orlov skal holdes inden barnet fylder 9 år. Herudover er der en række muligheder for at aftale, hvordan orloven skal tilrettelægges.

Barselsdagpenge
Forældrene kan tilsammen få barselsdagpenge i 52 uger, fratrukket den periode, hvor man evt. får løn. Som beskrevet indledningsvis har forældrene hver 32 uger efter de første 14 uger, men dette gælder retten til fravær og altså ikke retten til dagpenge. Kontakt Udbetaling Danmark

Varsel
Selvom du har ret til orlov, kan retten bortfalde, hvis du ikke giver din arbejdsgiver besked i rette tid. Moren skal meddele senest 3 måneder før forventet fødsel, at hun er gravid, og hvornår orloven forventes påbegyndt. Senest 8 uger efter fødslen skal hun meddele, hvornår hun vender tilbage til arbejdet. Hvis faren vil holde de to uger i forbindelse med barnets fødsel, skal han give besked senest 4 uger før den forventede fødsel. Hvis han vil holde en del af den øvrige orlov, skal han ligesom moren give besked senest 8 uger efter barnets fødsel. Ligeledes er der en 8 ugers frist for at søge barselsdagpenge i Udbetaling Danmark.