Hybrid-format generalforsamling på ATLAS

Mandag den 7. juni 2021 afholdte DMF Aarhus afdelingen generalforsamling på spillestedet ATLAS.

Generalforsamlingen blev i år afviklet i et hybrid-format, hvor der både var mulighed for at fremmøde fysisk og digitalt. Det var et spændende eksperiment, som udmøntede sig rigtig fint på dagen. Generalforsamlingen valgte Henrik Jansberg som dirigent, og han ledte forsamlingen sikkert igennem aftenens dagsorden.

Bestyrelsen indstillede afdelingens tidligere formand Lars Kiehn til æresmedlem af Dansk Musiker Forbunds Aarhus Afdeling på baggrund af hans mangeårige virke og store indsats for afdelingen og dens medlemmer. Indstillingen blev godkendt af generalforsamlingen med applaus.

Sofie Kirk Østergaard, Thomas Thomsen og Pernille Jönsson Nüchel blev genvalgt til bestyrelsen, Emir Bosnjak blev genvalgt som kasserer, og Jonathan Borksand Hanke blev valgt som bestyrelsessuppleant. Jens Klüver blev genvalgt som kritisk revisor, og Jørgen Nielsen blev genvalgt som kritisk revisor suppleant.

Generalforsamlingen valgte Camilla Overgaard, Kim Mikkelsen, Flemming Både, Erik Bekker Hansen, Thomas Thomsen, Sofie Kirk Østergaard, Jonathan Borksand Hanke og Pernille Jönsson Nüchel som delegerede til Dansk Musiker Forbunds Årsmøde, der afholdes den 19. og 20. september 2021, hvor de repræsenterer afdelingen.

Tak til alle fremmødte og tillykke med valget til alle.