Konflikt afblæst

29.04.2018 af Nanna Klingsholm – DMF

Med forliget på både det statslige, regionale og kommunale område er det lykkedes at afblæse en konflikt på falderebet.

Forliget er på plads for både det statslige, regionale og kommunale område. (foto Karen Bendix)

Efter lange og dramatiske forhandlinger i Forligsinstitutionen er der nu indgået forlig for både kommuner, regioner og stat.

Dansk Musiker Forbund glæder sig over, at det er lykkedes at undgå en storkonflikt. Vi glæder os også over at sammenholdet i fagbevægelsen gjorde, at vi fik en væsentlig højere samlet ramme end den, der blev præsenteret, da forhandlingerne blev indledt; ligesom der er fundet en fornuftig løsning på den betalte spisepause.

Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over, at det ikke lykkedes lærerne at få en aftalt arbejdstidsaftale i denne omgang. Men vi er sikre på, at sammenholdet i fagbevægelsen kan hjælpe lærerne til at få en aftale senest i 2021.

Overenskomstperioden er 3-årig og løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021. På det kommunale område betyder forliget en samlet økonomisk ramme på 8,1 % med 6,82 % til generelle lønstigninger i overenskomstperioden. Forliget indeholder herudover bl.a. bedre rettigheder til fertilitetsbehandling, ret til sorgorlov samt et projekt om fokus på fuld tid samt afsættelse af særlige midler til rekruttering på ældre- og sundhedsområdet, lavt lønnede og ligeløn. Og endelig er privatlønsværnet afskaffet.

På det statslige område betyder forliget en samlet økonomisk ramme på 8,1% med 6,07 % til generelle lønstigninger. Dette forlig indeholder herudover bl.a. en opskrivning af lokallønspuljerne til både vores musikere i Forsvaret og vores medlemmer på Det Kongelige Teater, forbedring af Aftale om tjenestefrihed af familiære årsager, samt at der skal optages forhandlinger med henblik på at overenskomstdække det område der i dag dækker de timelønnede lærere på f.eks. konservatorierne. Herudover er det nu fastslået, at retten til en betalt spisepause er en overenskomstmæssig ret, der dermed kun kan opsiges i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Og endelig er det lykkedes at komme af med privatlønsværnet.

Vi skal nu i gang med at forhandle de enkelte overenskomstområder for vores musikskolelærere og -ledere, vores musikere og tekniske personale i landsdelsorkestrene, de ansatte på Det Kongelige Teater samt musikerne i Forsvaret. Disse forhandlinger skal afsluttes senest medio maj, og herefter skal overenskomsterne til afstemning blandt jer medlemmer.