Levende Musikuge 2017 – for rytmiske bands

21.03.2017 DMF

Igen i år har Dansk Musiker Forbund afsat penge til Levende Musikuge.

Levende Musikuge foregår fra fredag den 6. oktober til og med søndag den 15. oktober. Som navnet antyder, er det en uge hvor DMF støtter musikken ude på spillestederne med et antal tariffer.

Ordningen fungerer som refusionsordning, dvs. at steder/arrangør betaler fuld hyre og efter koncerten får refunderet ud fra følgende:

  • Trio 1 x tarif = kr.  2.002,50
  • Kvartet 2 x tarif = 4.005,-
  • Kvintet og opefter 3 x tarif = kr 6.007,50

Sådan gør du:

  • Tilmeld dig og dit band ved at maile cpr-numre + navne på samtlige medlemmer i bandet.
  • Du skal have en godkendelse fra Preben Eriksen og DMF, inden du træffer aftale med arrangør.
  • Hvis jobbet laves af Musikformidlingen tillægges honoraret provision. Hvis bandet laver jobbet, fremsender bandet selv kontrakt, PR og lignende til arrangør.
  • Kopi af kontrakt skal tilsendes Musikformidlingen, så snart begge parter har underskrevet. Jobbet er først endeligt godkendt, når Musikformidlingen modtager kopi af kontrakt.
  • Et band kan maximalt få støtte til to koncerter.
  • Koncerterne skal være offentlige og foregå i Danmark.
  • PR-materiale, tilmelding og oplysning om bruttohonorar mailes til Preben Eriksen på bookdmf@danskmusik.com (tekst i word og fotos i jpg og gerne sti til YouTube, Soundcloud etc.)

Tilmeldinger modtages efter først til mølle princippet. Vær opmærksom på at kontraktaftaler behandles enkeltvis, til puljen er tom. Bands er således ikke automatisk tildelt to koncerter ved godkendelse til ordningen.

Det er en selvfølge at alle i bandet er medlemmer af DMF.

På vegne af DMF’s Forretningsudvalg

Michael Justesen


Levende Musikuge administreres af Preben Eriksen fra Musikformidlingen DMF i Aarhus

Preben Eriksen, Musikformidlingen DMF

Vestergade 19, 1.
8000 Århus C
86130063 / 25326300

www.danskmusik.com
bookdmf@danskmusik.com