LO og FTF er gået sammen i fælles hovedorganisation

Ét forenet LO og FTF

13.04.2018 af Nanna Klingsholm DMF

1,5 millioner private og offentligt ansatte er nu blevet samlet i én stor fælles faglig hovedorganisation.

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, var også på talerstolen for at anbefale et ja til fusionen af de to hovedforbund, der nu er forenet.

Både LO og FTF har i dag holdt ekstraordinære kongresser i Odense – og på begge kongresser blev der stemt ja til en fusion mellem de to hovedorganisationer. I FTF stemte 71,4% ja til en fusion. I LO blev fusion vedtaget næsten enstemmigt. Det er således et solidt funderet grundlag den nye hovedorganisation starter på.

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, var også på talerstolen for at anbefale et ja, fordi vi i Dansk Musiker Forbund tror på, at vi vil få mere politisk indflydelse og have større gennemslagskraft overfor arbejdsgiverne ved, at de to hovedorganisationer fusioneres.

Efter de ekstraordinære kongresser blev der afholdt stiftende kongres for den nye hovedorganisation, hvor Dansk Musiker Forbund er sikret en plads i den nye hovedbestyrelse.

Læs mere på DMF-forbundets hjemmeside