Meddelelse fra Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse

Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse ønsker at uddybe og klargøre DMFs holdning og ambition for arbejdet mod sexisme.

Hvad kunstnere udtrykker på scenen eller i musikken som en del af deres kunst skal aldrig blandes sammen eller forveksles med forholdene bag scenen mellem kolleger og imellem arbejdsgivere og ansatte.

De mange udsagn fra vores medlemmer viser, at de kan befinde sig i situationer, hvor de ikke har mulighed for at gå til f.eks. en arbejdsmiljørepræsentant eller leder, når de føler sig krænkede.

Det er derfor vigtigt, at medlemmerne kan henvende sig direkte til forbundet, hvis de oplever sexisme eller diskrimination i tillid til, at vi behandler sagerne loyalt og seriøst.

En krænkelse er naturligvis altid krænkerens ansvar, aldrig offerets, og det hersker der slet ingen tvivl om i DMFs ledelse eller sekretariat.

Vi har behandlet hver enkelt sag med stor alvor, men det samlede omfang er først blevet tydeligt for os nu. Fremover vil vi sætte sagerne ind i en større sammenhæng og vil intensivere arbejdet med at spore problemerne i deres opstart og ikke, når de er eskaleret.