Medieudviklingen betyder at Public Service skal styrkes

AF ANDERS LAURSEN – DMF Forbundsformand

Anders Laursen – ved generalforsamlingen i DMF-Aarhus i 2016

Digitalisering skaber udvikling. Udvikling er som regel godt. Men udvikling stiller ofte spørgsmål, fordi den er lig med store kvalitative forandringer. Således også med digitaliseringen af medierne, som den har fundet sted i de seneste årtier. Jeg helliger min leder denne gang til en public serviceanbefaling, som springer ud af den rapport, der i slutningen af september kom fra Slots-og Kulturstyrelsen.

 
Rapportens beskrevne udvikling har betydning for kulturpolitikken både ude og hjemme. Nationalt og internationalt, fordi medierne er så vigtige for distributionen af kultur. Rapporten er først og fremmest en beskrivelse af medie-udviklingen i bredeste forstand.
 
Rapporten viser, hvordan vores danske mediemarked er blevet stadig mere påvirket og underlagt udenlandske teknologivirksomheders ageren. Fordi disse udenlandske aktører sætter vilkårene for, hvordan danske medievirksomheder kan producere og distribuere indhold til de danske brugerne. Derudover sætter den fokus på, hvordan konkurrencen udvikler sig, samt hvordan det ser ud fra såvel brugere som for danske medievirksomheders side, og hvordan der kan tjenes penge på dette indhold.
 
Sikkert er det, at det at definere de teknologiske, distributionsmæssige eller forretningsmæssige standarder er alles vorbei for danske medievirksomheder. De bestemmer ikke disse ting i eget land mere. Basta. Og det gælder både for privatejede såvel som offentlig støttede medier.
 
Rapporten har fire dele, der fra forskellige vinkler belyser, hvordan de udenlandske aktører påvirker den danske branche – teknologisk, forretningsmæssigt, journalistisk og i et bredere samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Blandt andet vises det, at Facebook i dag er danskernes foretrukne nyhedskanal, og at danske medier er helt afhængige af mediegiganten. Dermed har Facebook kontrol med den vigtige distributionskanal, ligesom Google æder en stor del af de annoncekroner, der før tilfaldt medierne.
 
Udover at de globale aktører truer Public Service på dansksproget indhold og kvalitet, omgår de grundlæggende økonomiske spilleregler i vores samfund – såsom skat. De store globale aktører som Facebook, Google, Netflix, Amazon, HBO m.fl. betaler stort set slet ikke skat i Danmark. De har ingen eller begrænsede publicistiske mål, og de anvender brugernes data til at tjene penge og skabe en i virkeligheden ulige forretningsmodel.
 
Det kan vi ikke leve med som land. Hverken nu eller på sigt. Det er i realiteten en kulturkrig, der kører på verdensplan, og i Danmark truer udviklingen både de private mediehuse og de statsstøttede medier. Derfor har vi brug for at stå sammen for at styrke Public Service og dansk kvalitetsindhold.