Michael Bladt – Next Step

Michael Bladt – Next Step

Mandag, 15 juli – kl. 19:30

CasaV58 · Aarhus

Dørene åbner kl. 19.30
Koncert kl. 20.30
Forsalg: 100 kr. Billetsalg i døren: 130 kr.

Den danske komponist og saxofonist Michael Bladt har skabt en lang række inspirerende jazzværker på sine tre udgivelser i eget navn. Senest albummet ”Next Step”, som udkom i 2015. Kompositionerne inviterer lytteren med ind i Michael Bladts melodiøse og virtuose jazzverden, hvor inspirationskilderne er en kombination af den nordiske og amerikanske jazz.

Michael Bladt har været ansat i Aarhus Jazz Orchestra over 22 år, og han henter sin inspiration fra adskillige genrer, hvilket afspejles i de forskellige navne, han har spillet med som Radioens Big Band, John Scofield og Lukas Graham.

”Next Step” præsenteres til Aarhus Jazz festival med følgende stærke line-up:
Michael Bladt: saxofoner
Kaare Munkholm: vibrafon
Per Gade: guitar
Morten Ramsbøl: bas
Rasmus Lund: trommer
Eliel Lazo: percussion

Om Next Step skriver anmelderne:
Niels Overgaard fra Jazznyt: “Størst er fornøjelsen over at høre Bladts sikre tenorsax.
Den aarhusianske Michael Brecker spiller uden tøven og tvivl”.

Peter Rahbæk i Jazzspecial: “Hans lyd er flot og den velskolede spillestil er rytmisk velfunderet, og hele tiden søgende, og så sker der noget”

For mere information om Michael Bladt og albummet ”Next Step” besøg: www.michaelbladt.dk

https://www.youtube.com/watch?v=G7LakxpJf5Y

English:
The Danish composer and saxophonist Michael Bladt has gathered a strong team and presents his inspiring jazz works created on his three publications in his own name.

The Danish composer and saxophonist Michael Bladt has created a large number of inspirational jazz works on his three publications in his own name. Most recently the album “Next Step”, which appeared in 2015. The compositions invite the listener into Michael Bladt’s melodious and virtuoso jazz world, where the sources of inspiration are a combination of Nordic and American jazz.

Michael Bladt has been employed at Aarhus Jazz Orchestra for 22 years, his inspiration derives from several genres, which is reflected in the different names he has played with, such as Denmark Radio’s Big Band, John Scofield and Luke Graham.

“Next Step” is presented to Aarhus Jazz festival with the following strong line-up:
Michael Bladt: saxophones
Kaare Munkholm: Vibraphone
Per Gade: guitar
Morten Ramsbøl: bass
Rasmus Lund: drums
Eliel Lazo: percussion

About the Next Step, the reviewers write:
Niels Overgaard from Jazznyt: “The greatest pleasure is hearing Hearts safe tenorsax.
The Arabian Michael Brecker plays without hesitation and doubt .
Peter Rahbæk in Jazzspecial: “His sound is beautiful and the well-groomed playing style is rhythmically well-founded, and constantly searching, and something happens”

For more information about Michael Bladt and the album “Next Step” visit: www.michaelbladt.dk

The doors open at. 19:30
Concert at. 20:30
Tickets: 100 kr. Ticket sale at the door: 130 kr.