Møde i Dansk Kunstnerråd

Lige nu debatteres Kultur ifølge danskerne … Anders Laursen og Søren Søndergaard

Læs mere i MUSIKEREN – 14-03-2019

Kommentar: Henrik Jansberg

Hvordan kommer kulturen længere op på den politiske dagsorden?

I går blev dette spørgsmål diskuteret bredt fra begge ender af det politiske spektrum, med repræsentanter fra 6 forskellige partier i folketinget og fra journalister og meningsdannere.

Søs Marie Serup betonede kunstnerne at må stå sammen og blande sig der hvor de også møder uenighed.

Tom Jensen indrømmede at medierne også har et ansvar for at sætte kulturen på dagsordenen og være gode formidlere af den.

Marianne Jelveds insisterede på, at vi må tale kunst når vi taler kultur. Kunsten kommer for hende først og uden om denne dannes kulturen.

Søren Søndergaard mente at vi skulle støtte kunstnerne uden at stille krav.

Franciska Rosenkilde ville give alle grundskolebørn i København musiktilbud med professionelle kunstnere.

Jeg tog med mig, at vi i kunstnerorganisationerne må arbejde utrætteligt at kommunikere vores viden og synspunkter. For der er opbakning fra befolkningen til kunst og kultur.

Mogens Jensen, formand for Nordisk Kulturfond: “Kunsten og kulturen er ingredienserne, der kan samle Nordens 27 millioner indbyggere over et geografisk område på størrelse med den syvende største nation i verden med den 12. største økonomi. Derfor udgør kulturen og kunsten også en af hjørnestenene i regionens omfattende samarbejde. I mødet mellem mennesker og kunstformer opstår nemlig nye sammenhænge, og vi får et nyt syn på hinanden og verden. Og netop kunsten og kulturen er i sin essens grænseløs og også med til at give Norden en stemme i forhold til resten af verden.”