Ny hovedorganisation på vej

Leder af forbundsformand Anders Lausen – fra Musikeren – marts

Min sidste leder handlede om sammenhold. Det gør denne leder også. Nemlig om øget sammenhold ved at en ny hovedorganisation med ca. 1,5 mio. medlemmer måske snart ser Dagens lys.

Dansk Musiker Forbund har i mange år været medlem af FTF. Det har vi haft stor gavn af. Og vores forholdsvis lille størrelse som organisation til trods, er det vurderingen, at vi i vigtige spørgsmål har fået hjælp af FTF og været med til at skabe vigtige dagsordener, senest omkring atypiske ansatte. Vi har også haft en plads i FTF’s forretningsudvalg.

LO der er landets største hovedorganisation med ca. 1 mio. medlemmer, og FTF, der har ½ million medlemmer, har gennem længere tid drøftet mulighederne for en sammenlægning.

Og det ser nu ud til at det bliver en realitet i en snarlig fremtid. Er der kun plusser ved en fælles større organisation? Selvfølgelig er der ikke det. Hvordan skal demokratiet fungere i så stor en organisation? Hvordan sikrer Dansk Musiker Forbund sig fortsat indflydelse, når vi bliver mange flere organisationer under samme paraply? Og kan vi finde os tilrette og se os selv i en ny organisation med en anderledes såvel central og som decentral struktur? Ulemperne skal man altid vurdere både for og under medlemskabet af en ny hovedorganisation. Og det har vi naturligvis gjort i Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse. I favør af at gå med ind i det nye samarbejde.

Helt generelt er målet med en hovedorganisation at styrke lønmodtagernes indflydelse på samfundets udvikling. Og fagbevægelsen i Danmark har en stor del af æren af, at politikere nationalt og verden over – over en bred kam, beskriver Danmark som et af de bedste samfund i verden. Denne vigtige rolle skal vi fremover arbejde for, som en uhyre vigtig del af vores demokratiske fundament. Udfordringer er der nok af. lndustrialiseringen bliver til deIs afløst af digitaliseringen.

Strukturerne pa arbejdsmarkedet ændrer sig. Globaliseringen og den stigende ulighed skaber store folkevandringer. Klimaændringer vil spille en større rolle og udfordre den politiske situation og stabilitet globalt.

Den samlede fagbevægelse står overfor mange og store udfordringer i disse år. For at fa politisk indflydelse i Danmark og i EU har vi brug for et stærkt fællesskab. Vi har brug for at stå sammen om den danske model, og vi har brug for at skabe bedre vilkår for medlemmerne i tider, hvor arbejdsmarkedet konstant er underforandring og under pres. En større hovedorganisation vurderer vi – vil få mere politisk indflydelse og have større gennemslagskraft overfor arbejdsgiverne.

Kongresser i både FTF og LO skal til april tage stilling til skabelsen af en ny hovedorganisation.

ANDERS LAURSEN – forbundsformand Dansk Musiker Forbund