Ny Musikhandlingsplan med beskedne ændringer

Kulturminister Marianne Jelved (R) fremlægger musikplan til 146,5 mio. kr

 

150x150-AndersLaursen»Musikeksporten skriger efter flere midler. Der burde også være flere midler til transportstøtten, og livemusikområdet har været underfinansieret i lang tid. Jeg vil godt gøre mig til talsmand for, at livemusikken skulle have 30-40 mio. kr. mere,« sagde Anders Laursen.

Øget fokus på musikskolernes samarbejde med folkeskolen

Marianne Jelved vil sætte fokus på musikskolernes arbejde med børn og unge – i et samarbejde med folkeskolerne – og det er højt prioriteret i musikhandlingsplanen.

Hent hele handlingsplanen på Kulturministeriets hjemmeside – PDF

»Vi styrker musikkens fødekæde ved at fokusere på børn og unges tidlige møde med musikken,« sagde kulturministeren.

”Musikhandlingsplan 2015-2018” afløser den plan, som den tidligere radikale kulturminister Uffe Elbæk lancerede i februar 2012. Uffe Elbæk, som nu står i spidsen for partiet Alternativet, kaldte i sin tid planen for »det muliges kunst«. Mens rammen for den eksisterende musikplan blev opgjort til 136,7 mio. kr., står der 146,5 mio. kr. i Marianne Jelveds musikhandlingsplan. Heraf er der afsat  23,2 mio. kr. til en »musikskolepulje til udvikling af nye læringsmiljøer«, som det hedder i planen. Der lægges i forordet til planen vægt på, at musikskolerne gør et »godt stykke arbejde« og har »stor betydning i musikkens fødekæde«.  »Lige nu er fødekæden presset, og musikskolernes elevtal er dalet, således at kun omkring 10 % af danske børn kommer i musikskolerne.«

»Der er brug for at styrke bredden,« fastslås det.

»Det kan blandt andet ske gennem skolekor og -orkestre, som der i dag ikke findes ret mange af (…). Ikke mindst en styrkelse af samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler vil have overordentlig stor betydning i forhold til at få musikken ind i børnenes hverdag.«

Marianne Jelved lagde ved præsentationen vægt på, at en række musikorganisationer var blevet hørt i arbejdet med handlingsplanen. Omkring hende sad Bente Dahl, formand for Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond, Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund, og Poul Martin Bonde, formand for Dansk Live, som repræsenterer en række spillesteder.

Alle tre roste kulturministeren for at  fremlægge en ny fireårig musikhandlingsplan. Men såvel Poul Martin Bonde som Anders Laursen lagde dog vægt på, at såvel musikeksporten som spillestederne burde tilføres langt flere penge.

»Musikeksporten skriger efter flere midler. Der burde også være flere midler til transportstøtten, og livemusikområdet har været underfinansieret i lang tid. Jeg vil godt gøre mig til talsmand for, at livemusikken skulle have 30-40 mio. kr. mere,« sagde Anders Laursen.

»Man prioriterer fra politisk side slet ikke musikken højt nok hos børn og opefter, hvilket Marianne Jelved er enig med mig i. Hun har bare ikke politisk opbakning til at tilføre musikken flere midler,« sagde Poul Martin Bonde.

Alt for lidt til kulturen

Marianne Jelved lagde vægt på, at der desværre var begrænsede midler til kulturen og hvis hun skulle give musikmiljøet flere midler, måtte hun tage pengene fra andre kulturområder, f.eks. teater- eller filmområdet.

»Jeg kunne tage billettilskuddene fra teatrene, men det ville ikke fremme, hvad jeg vil på teaterområdet. Det tilskud, som gives til spillesteder, musikeksport og transportstøtte er lige så stort som hidtil, og samlet set er der skaffet lidt flere penge til musikhandlingsplanen,« sagde Marianne Jelved.

Hun lagde dog ikke skjul på, at »det er bemærkelsesværdigt«, at partierne i Folketinget – uanset regering og støttepartier – ikke giver ret mange penge til kulturen.

»Man skal i virkeligheden spørge partierne, hver gang der bliver indgået en finanslovsaftale, hvorfor de ikke prioriterer kulturområdet højere,« konstaterede Marianne Jelved.