Ny overenskomst med LMS

DMF har indgået ny overenskomst med LMS
Betaling for overnatninger og forbedring af de procentvise stigninger af honorarerne er indskrevet i ny overenskomst med Levende Musik i Skolen.

Af Karen Bendix -MUSIKEREN

Dansk Musiker Forbund har indgået overenskomst med Levende Musik i Skolen.

Dansk Musiker Forbund har netop indgået en ny overenskomst med Levende Musik i Skolen (LMS) med
virkning fra skoleåret 2019/2020. Indgåelse af overenskomsten kommer efter et langt
forhandlingsforløb, hvor LMS kom tilbage til forhandlingsbordet efter ensidigt at have fastsat
musikernes vilkår.

Ud fra en helhedsvurdering af situationen er Dansk Musiker Forbund tilfreds med overenskomsten,
selvom den godt kunne have indeholdt bedre økonomiske vilkår for musikerne. Det er dog vigtigt
for alle parter, at området for skolekoncerter fortsat er overenskomstdækket.

LMS betaler igen for overnatning
Den nye overenskomst betyder, at musikerne med virkning fra næste skoleår igen får betalt
overnatningen fuld ud af LMS. Samtidig indeholder den nye overenskomst en forbedring af de
procentvise stigninger af honorarerne, hvorfor disse bl.a. allerede stiger ved den nye
overenskomst ikrafttrædelse. Endelig indeholder den nye overenskomst et evalueringsprojekt af
fordele og ulemper ved den nye overenskomst.

Tak til musikerne
I Dansk Musiker Forbund udtaler chefjurist Jesper Hvolby Christensen følgende:

”Vi vil godt sige tak til alle musikerne, idet det er musikernes fortjeneste, at vi i dag står
med en forbedret aftale. Dels har musikerne tilkendegivet deres utilfredshed i miljøet og på
diverse medier og dels har musikerne gennem en undersøgelse selv peget på den manglende
betaling af overnatning som det største problem. Så tak for den store opbakningen.”

Flere forhandlinger
I regeringens nye musikhandlingsplan 2019-2022 fremgår det, at LMS i perioden tildeles kr.
10. mio. Midlerne øremærkes til aktiviteter, hvor børnene er aktivt udøvende og/eller
medskabende. Dette betyder, at LMS skal udvikle et nyt koncept, hvorfor Dansk Musiker Forbund
allerede nu har meddelt Levende Musik i Skolen, at vi ønsker forhandlinger herom.

Spørgsmål til den nye overenskomst kan rettes til chefjurist Jesper Hvolby Christensen på
jc@dmf.dk