Opdatering: Generalforsamling i DMF Aarhus Afdelingen

Vi glæder os til at se dig til generalforsamling i Aarhus Afdelingen mandag den 7. juni på kl. 19 på ATLAS, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C. Dørene åbner kl. 18, og vi opfordrer til, at du kommer i god tid.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til afdelingens formand, Camilla Overgaard, på cor@dmf.dk senest den 2. juni.

Fysisk fremmøde til generalforsamlingen

For at vi har mulighed for at skabe så gode rammer omkring det fysiske fremmøde som muligt, opfordrer vi alle, der ønsker at fremmøde fysisk, til at tilmelde sig generalforsamlingen. Dette er en stor hjælp for os i vores planlægning.
Det skal dog understreges, at tilmelding IKKE er obligatorisk.
Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her, eller ved enten at ringe på 86 18 45 99 eller sende en mail til aarhus@dmf.dk

Det vil derudover fortsat være muligt at deltage i generalforsamlingen digitalt.

Da der fortsat kan forekomme lokale nedlukninger, gør vi opmærksom på, at mulighederne for fysisk fremmøde kan ændre sig. Hold derfor godt øje med afdelingens hjemmeside, Facebook side og nyhedsbrev.

Der vil på generalforsamlingen være drikkevarer til de fremmødte – øl, vand, kaffe. Men, på grund af sikkerhedshensyn vil der desværre, heller ikke i år, blive serveret aftensmad.

OBS! Fysisk fremmøde kræver gyldigt coronapas!
For at kunne deltage i generalforsamlingen fysisk er det et krav, at du kan fremvise et gyldigt coronapas. Du vil blive bedt om at vise dette i døren, når du ankommer til generalforsamlingen.

Ved coronapas forstås dokumentation for:

  • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
  • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

Digitalt fremmøde til generalforsamlingen

Alle medlemmer har mulighed for at deltage i generalforsamlingen digitalt via Zoom. Her har alle mulighed for at fremmøde uden forhåndstilmelding. Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at det ikke er alle medlemmer, der har erfaring med digital deltagelse.
Vi har derfor lavet en vejledning til det digitale fremmøde med nogle gode råd samt mødelinket til generalforsamlingen. Du finder denne ved at følge dette link: Mødelink og materiale til generalforsamlingen. Her finder du desuden det materiale, som skal gennemgås på generalforsamlingen.

Såfremt du ønsker at få mødelink og materiale tilsendt direkte på mail, kan du tilmelde dig her. Du vil i så fald modtage mødelink og bilag på mail den 4/6.
Tilmelding er IKKE obligatorisk, og du har under alle omstændigheder mulighed for at tilgå materiale og mødelink via linket i afsnittet ovenfor.

Vi åbner Zoom-mødet kl. 18. Når du fremmøder, vil du blive bedt om at oplyse dit medlemsnummer.

Har du spørgsmål til noget, skal du endelig kontakte os!