Repræsentantskabsmøde på Kobæk Strand

Repræsentantskabsmødet den 11.-12. juni 2017

Fotos af Bjarne Gren og Karen Bendix.

Tommy Jo fortæller om Debatforum

Første dag på DMF’s første repræsentantskabsmøde blev der budt på debatter om alt fra afdelingsgrænser til nyt debatforum.

Stina Bekker fra Odense afdeling fortæller om sig selv

Desuden fik vi en præsentation af  de seks kandidater under 35 år, hvoraf to skal vælges til HB i morgen.

Morten Højring blev glad og rørt over at modtage Årets Waldepris

To Waldepriser blev uddelt til Bo Jacobsen, Djursland, og Morten Højring, København.

Bo Jacobsen med sin Waldepris

Duoen ‘Lukkif’ med Julie Hjetland og Anna Lidell gav en koncert som førte musikerkollegerne tilbage til musikken.

Duoen ‘Lukkif’ med Julie Hjetland og Anna Lidell

På dag to blev der på repræsentantskabsmødet valgt to nye medlemmer under 35 år til DMF’s hovedbestyrelser. Thomas Thomsen fra Hjørring blev valgt ind for to år, så Nordjylland nu igen er repræsenteret i HB. Stina Tølbøll Bekker, der er næstformand i Odense afdeling, blev valgt ind i HB for et år. Som suppleant for henholdsvis to år og et år blev Daniel Toudal Johansen fra Svendborg og Christian Daugaard fra DMF Trekanten valgt. Tillykke med valget.

Nyvalgte medlemmer og suppleanter af HB.

Yngste og ældste deltager ved repræsentantskabsmødet

Chris Kromann fra Odense

Morten Højring og Michael Justesen fremlægger oplæg fra København.

Forsamlingen lytter

Morten og Walde næste formiddag.

Walde med briller.

Thomas Hyllested

Redaktør og fotograf i arbejde – Karen Bendix – Musikeren.