Sanger, lydhealing og tinnitus

Af Lars Kiehn – Foto: www.mbn-foto.dk

Sangerinde og komponist Jytte Johansen er en af de musikere, der ved siden af musikken har en lang række uddannelser, som sammen og i et hele danner en mosaik af kvalifikationer. Her det sidste halve års tid, har hun fundet et nyt ståsted, hvor ikke mange er eller har været før. Jytte har bevæget sig ind i lydterapiens forunderlige verden og er dermed blevet en af pionererne på området.

// Læs artiklen i Basunen 2015 nr. 4 – Side 26-27.

Stemmens klarhed

Hvordan kan lyden heale?

”Stemmen, den snyder ikke, fastslår Jytte. Når jeg først har hul igennem med min stemme og stemmens resonans, så finder stemmen og lyden selv vejen. Vi mennesker er så dygtige, at vi med vores ord kan tale os helt væk fra det essentielle og væk fra det tingene handler om. Men lyden i sin rene ordløse form, er 100 % ærlig og bevæger sig derhen, hvor den gør gavn.

lydhealing-01

Når jeg tager den samme tone på f.eks. din arm og jeg så bevæger mig fysisk et andet sted hen på din  arm – så forandrer tonen sig. Jeg ændrer ikke min tone. Via det kan jeg høre hvor resonansen er, og der fortsætter jeg, for det er der lyden går ind og virker på din krop.

Tinnitus klienter har jeg mange af. Det er selvfølgelig ørerne vi hører med, men man fjernede engang ørenes indre dele ved en operation på en tinnitus plaget person, og alligevel havde personen tinnitus efterfølgende.

Ingen ved hvorfor tinnitus kommer. Jeg har en del klienter, som har fået tinnitus af f.eks. stress. Min erfaring siger mig, at det også kan handle om blokeringer i kroppen. Jeg går så efterfølgende ind og giver disse blokeringer lyd. Jeg gør meget ud af at fortælle, at jeg ser tingene holistisk, for at give klienten en forståelse for det jeg arbejder med. Derfor er det normalt, at jeg eksempelvis også arbejder med noget andet end selve øret, for at få en tinnitus til at forsvinde,” fortælle Jytte engageret.

Et vigtigt møde

Du er uddannet lydhealer. Dem er der ikke mange af. Hvordan kom du på det?

Det har været en noget tilfældig proces. Jeg mødte Githa Ben-David for cirka 13 år siden, hvor jeg deltog i et af hendes kurser. Det var meget interessant, og det samme var hun. På den måde kom vi i kontakt med hinanden. Så her for 2 – 3 år siden lavede jeg et pilotprojekt med hende, hvor vi arbejdede og lydhealede 2 unge med ADHD. Det var meget i forlængelse af det, jeg lavede i mit pædagogiske job, så det var spændende at prøve af. Det pilotprojekt gav så fine og positive resultater for de to unge, der havde mærkbar og positiv virkning af healingen. På den måde fandt jeg ud af, at lydhealing virker – det har en mærkbar effekt på modtageren.

Jeg var derfor, som det menneske jeg er, og fordi jeg har arbejdet professionelt med mennesker i over 30 år, nødt til at starte på lydhealer uddannelsen. Det er en certificeret 2-årig uddannelse, og lavet og udviklet af saxofonist og sanger og forfatter Githa Ben-David.

Vands krystaller

Hvad består lydhealingen i?

At forklare og formidle hvad lydhealing specifikt er, kan være svært. Men Jytte starter med at fortælle om vandmolekyler, som vi jo omgives af i stor stil. Vand er en levende organisme med sin egen intelligens, hvilket der er lavet overbevisende undersøgelser og eksperimenter om. Da mennesket og jorden ligeså består af 70 – 80 % vand, så kan det være afgørende for ens velbefindende og ens helbredstilstand, hvordan ens vandmolekyler i kroppen har det.”

Der er lavet forsøg med vandmolekyler, der forandrer sig via lyd. Giver man healende lyd, bliver vandmolekylet til fine små krystaller. Giver du aggressiv lyd, hvad vi jo er omgivet af i stor stil dagen lang, så bliver vandmolekylet til små kratere.

Det er helt enkelt og forståeligt. Der er mange, der har forsket i det, men det er desværre ikke gængs og almen viden.

Cellerne danser

”Githa bruger det udtryk, at, når man giver lydhealing, så danser cellerne. Jeg har med alle mine klienter konstateret, at de på den første lydhealing session mærker noget på eller i deres krop. Det foregår tit på den måde, at når jeg giver healing et specifikt sted på deres krop, så kan de mærke en reaktion et helt andet sted på kroppen. Derved kan jeg via min erfaring og opsamlede indsigt  konstatere, at lyden bevæger sig derhen, hvor kroppen har brug for det. Det viser sig næsten altid, at der hvor lyden bevæger sig hen, der har folk noget, der sidder i kroppen. Enten psykiske blokeringer eller dårlige knæ, ryg etc. etc.

Ingen Hokus Pokus

Er klienterne ikke skeptiske. Syntes de ikke det er noget Hokus Pokus, når du synger ordløst på deres krop ?

”Formen i terapien kræver en vis tilvænning. Det er klart noget helt andet, end folk tidligere har oplevet. Men når de mærker at lyden går ind i kroppen, så har de normalt ikke så mange spørgsmål mere.

Men jeg forklarer dem selvfølgelig, hvad der foregår.

Lydhealing er en forholdsvis ny terapiform, der bl.a. er udviklet her i Danmark. De resultater som stille og roligt tikker ind fra de forskellige terapeuter vidner om, at det er noget der virker, og derfor er lydhealing nok kommet for at blive. Der er ikke mange positive vidnesbyrd om tinnitus behandling i det konventionelle sundhedssystem, der specifikt har mange musikeres interesse og bevågenhed.

Jytte har en del positive referencer med den sygdom eller skade, foruden hun har en del positiv feedback på depression fra sine klienter.

lydhealing-02

CD udgivelse i eget navn

For 13 år siden udgav Jytte Johansen en CD med egne numre og tekster i eget navn. Hun har i sine  30-år i musikken bevæget sig i mange forskellige musikalske sammenhænge, og har i perioder sideløbende med musikken, haft arbejde indenfor det pædagogiske område. Jytte har arbejdet professionelt med mennesker de sidste 30 år, hvilket har ført hende igennem uddannelser som specialpædagog med ADHD og autisme som specialer.

Jytte er ligeså Reiki-healer og uddannet coach. Her de sidste par år, har hun taget en 2-årig uddannelse som Lydterapeut/ lydhealer. Jytte har mange værktøjer i sin personlige og erhvervsmæssige værktøjskasse.

Vidnesbyrd

En tinnitus klient

Einer Meyer Petersen har gået til behandling hos Jytte Johansen fortæller: ”Jeg havde tinnitus på højre øre, og fik det ved at jeg sleb sten med en vinkelsliber. Efter at have gået med tinnitus et års tid, finder jeg tilfældigt frem til Jytte Johansen. Første session hos JJ oplevede jeg, at hyletonen forsvandt. Der blev stille, og det var befriende dejligt. Men efter nogen tid, startede min tinnitus igen med at larme i øret. Jeg fik dengang 5 behandlinger i en periode og oplevede at hyletonen forsvandt permanent, og så meget at jeg ikke lagde mærket til den længere. Desværre fik jeg det igen ved at arbejde med larmende værktøj et halvt år efter. Igen fik jeg 5 behandlinger, som igen fungerede og min tinnitus forsvandt for at vende tilbage igen efter nogen tid. Men jeg kunne igen efter nogen behandlinger stoppe hos Jytte. Det er helt væk nu og har været det et langt stykke tid. Jeg er  selvfølgelig hende meget taknemmelig, at hun har fjernet min tinnitus. Jeg fik målt mine øre og har stærk nedsat hørelse på højre øre, men tinnitus lyden er væk. Normalt er jeg ikke særlig alternativ anlagt, så jeg er ikke nem at overbevise, men her er der ikke noget at være i tvivl om. Behandlingen har virket for mig. Men der er desværre bare ikke nogen undersøgelser eller forklaring på, hvorfor lydhealing virker på tinnitus. Det er svagheden ved lydhealing, og sikkert derfor det ikke anerkendes mere end det gør af det konventionelle sundhedssystem.”

Endnu en

Lars Erik Haüser: ”Jeg har haft tinnitus i 15 år, og igennem årene har min tinnitus taget til i styrke og de medfølgende gener ligeså. Det var til sidst så voldsomt, at jeg ind imellem havde svært ved at håndtere det, da det var konstant og meget højt. Jeg var invalideret af det. Ved et tilfælde opdagede jeg lydhealing, og fik ved et desperat forsøg kontakt til Jytte Johansen og behandling hos hende. Jeg startede med 6 behandlinger og opdagede at styrken på den vedvarende hyletone, der kørte konstant i hovedet på mig, at den aftog en del i styrke. Hvis lyden i hovedet normalt var på en skala til 10, så dæmpede den sig til 6 – 7 stykker. Så tog jeg en pause, men genoptog behandlingen igen efter et halvt års tid. Det samme skete igen. Min tinnitus aftog igen i styrke, men nu oplevede jeg, at den kunne falde til 3 – 4 stykker og ligge der et par dage for derefter at tiltage til 6 – 7 stykker andre dage. Jeg oplevede dage, hvor min tinnitus var lavest, at jeg følte jeg fik fri for min tinnitus, fordi den de dage var på et niveau, hvor den ikke generede mig. Der ligger den nu ca. 1/3 del af min tid. Det var meget befriende og fantastisk at opleve, at jeg kunne få fri fra min tinnitus, foruden den er aftaget ret så meget i styrke. Det er jeg meget taknemmelig for og også ret imponerende at 12 – 14 behandlinger har kunnet få mig derhen. Nu holder jeg pause, og vi har aftalt at mødes engang i januar for at lave en status.”

Læs mere på Jyttes hjemmeside: www.jyttejohansen.dk