Songwriters Summit 2020

Songwriters Summit er DMF lokalafdelingerne i Aarhus og Københavns årlige tilbud til sangskrivere om en uges workshop i Berlin. I uge 44 tager et hold på cirka 6 danske sangskrivere ned til DMF’s lejlighed i Berlin, for at skrive nye sange, hente inspiration, skabe nye forbindelser og spille livejobs.

Benjamin Aggerbæk var selv deltager på en af de første udgaver af Songwriters Summit, og har i en årrække været tovholder på projektet.

”Summit’en er en tur for sangskrivere. Der bliver netværket og skrevet nye sange med både berliner-baserede sangskrivere og imellem DMF-sangskriverne internt. Målet er at hver enkelt sangskriver får 6-8 nye sange og skitser med hjem og samtidig får åbnet op for Berlins scener og sangskrivernetværk, så DMF’erne nemmere på egen hånd kan komme ned og turnere på kulturmetropolens suveræne sangskriverscener,” forklarer Benjamin Aggerbæk.

Guitarist og sanger Martin Bastiansen er også tidligere deltager på sangskriverugen:
”Songwriters Summit er en unik mulighed for at få et netværk af musikere og sangskrivere både i og udenfor Danmark. Man kan ikke komme uden om, at man kommer ind under huden på hinanden når man skriver en sang sammen, og får en real relation, som kan bruges senere.

Derudover kan Songwriters Summit smide en hver form for skriveblokade ud i affaldsskakten og man lærer at kunne skrive en sang når som helst. Summit’en er kort sagt et rigtig godt sted at starte hvis du er ambitiøs og gerne vil leve af at skrive og spille musik,” siger Martin Bastiansen.

Der er i år plads til i alt fire medlemmer fra DMF København og to medlemmer fra DMF Aarhus på Songwriters Summit. Det er et krav, at du har erfaring med at skrive sange på engelsk.

Deltagelse på Songwriters Summit koster sammenlagt kr. 1.500,- for hele uge-workshoppen inklusive transport, overnatning og forplejning.

For at komme i betragtning skal du sende en ansøgning, der indeholder links til hjemmeside med musikeksempler eller musikprofil. Du skal også vedhæfte pressetekst på engelsk, pressefoto og din begrundelse for at deltage, samt en kort beskrivelse af hidtidige sangskrivervirke.

Ansøgningen skal du sende til lak@dmf.dk.