Stresset eller deprimeret? Gode råd til kriseramte musikere

Stresset eller deprimeret?
Gode råd til kriseramte musikere

Af: Kiera Lynch. Foto: Rikke Roger Reif

640x360-psykolog-Anna-de-Croi-Dich-2

En karriere som musiker er ikke blot en hård fysisk belastning, men kan også give store psykiske udfordringer. Mange musikere kan nikke genkendende til følelser som stress, præstationsangst, ensomhed og tristhed i perioder af deres arbejdsliv. I artiklen her fortæller Anna de Cros Dich om sit arbejde med kriseramte musikere.

Musikerens identitet
Anna de Cros Dich møder mange kriseramte musikere i sit arbejde. Nogen døjer med fysiske smerter, mens andre oplever psykiske symptomer. ”Musikere lever af deres kreativitet, hvad enten de er udøvende eller undervisere. Feltet er udfordrende, da ens arbejde også afspejler en stor del af den man er, og man samtidig har behov for at føle, man opnår en hvis faglig tilfredsstillelse”, siger Anna og supplerer med, at musikerens identitet er tæt forbundet med dennes kunstneriske integritet, hvilket kan give komplikationer i forhold til indtjening og familieliv. ”Der eksisterer nogle flydende grænser mellem arbejde og fritid for musikeren, som kan være svære at administrere”, tilføjer Anna og fortæller, at hun bl.a. hjælper musikere med at skabe rammer, hvor man både kan bruge sin kreativitet og samtidigt passe på sig selv.

Kreativitet og personlighed
Som musiker må man arbejde med en tæt kontakt til sine egne følelser. De fleste musikere befinder sig vedvarende i en aktiv kreativ proces, hvor indre stemninger skal omsættes til kreative udtryk. Psykologisk set er denne proces både givende og krævende, og mange musikere vil opleve, at deres følelsesmæssige tilstand vil være af afgørende betydning for det kreative udtryk. Denne kreative proces vil således være sårbar for udviklingen af stress, som et resultat af et samspil mellem høje ydre krav og forventninger over for indre konflikter eller hæmninger. ”I en psykoterapeutisk proces vil der naturligvis blive taget udgangspunkt i hvilket konkret problem, den pågældende oplever sig påvirket af. Bag dette konkrete problem vil det dog ofte være relevant at afdække og skabe indsigt i de mønstre, der udvikler og vedligeholder problemstillingen,” udtrykker Anna og fortæller, at hun på den måde får mulighed for at hjælpe klienten med at bryde nogle negative mønstre og håndtere f.eks. vanskelige arbejdsvilkår bedst muligt. De musikere, der henvender sig med henblik på behandling, beskriver oplevelsen af ensomhed og tristhed, præstationsangst på baggrund af en høj grad af perfektionisme, stress- og depressionssymptomer, der skaber begrænsning i den kreative proces.

Behandling
I et psykoterapeutisk forløb vil Anna tage stilling til hvilken type behandling, der vil være mest relevant i forhold til den givne problemstilling, og hvilke eventuelle andre tiltag, der vil være gavnlige. ”Forskning peger på, at psykoterapi med personer med mild til moderat depression er den bedste behandling frem for antidepressiv medicin. Langvarig behandling med smertestillende medicin kan ligeledes skabe tilvænningseffekt og ikke er en holdbar løsning på problemet”, fortæller Anna. Hun starter altid med at høre, hvad personen selv oplever som det problematiske, og sammen laver hun og klienten en individuel vurdering. Til slut fastslår Anna, at medicinsk behandling af depression eller kroniske smerter ikke bør stå alene.

FAKTABOKS:

Gode råd
Hvis du tumler med fysiske/psykiske problemstillinger:
1)    Tal med nogen, hvis du har følelsesmæssige problemer, ofte kan tingene klares nemmest, hvis de tages tidligt i forløbet.
2)    Tal med din læge, hvis du har problemer med smerter eller andre fysiske symptomer.
3)    Kontakt en psykolog, hvis du tænker du har brug for et samtaleforløb hos en
professionel. Du kan se en oversigt over autoriserede psykologer på www.psykologeridanmark.dk.

Psykolog Anna de Cros Dich har arbejdet med kroniske smertepatienter på Tværfagligt Smertecenter på Aalborg Sygehus, døende patienter i Palliativt Team på Silkeborg Sygehus, og misbrugsbehandling på Misbrugscenteret i Skanderborg. I 2009 blev hun selvstændig psykolog og arbejder i dag i Psykologgruppen i Sundhedshuset på Park Allé i Aarhus.

For flere spørgsmål er det muligt at kontakte:
Anna de Cros Dich
Psykologgruppen
Park Allé 15
8000 Aarhus C
8612 6270 eller 2660 0700.
Email: ad@psykgruppen.dk
Hjemmeside www.annadich.dk