Sygedagpenge, fleksjobs m.v.

Har du spørgsmål vedrørende langtidssygemelding, sygedagpenge og fleksjob?
Så står Dorte Bang og Dansk Musiker Forbund klar til at hjælpe dig.

Tema: Sygedagpenge

Har du spørgsmål vedrørende langtidssygemelding, sygedagpenge og fleksjob? Så står Dansk Musiker Forbund klar til at hjælpe dig.

Slået op af Dansk Musiker Forbund – DMF i Onsdag den 23. januar 2019

Gode råd om fleksjob

Hvordan får du tilkendt fleksjob

Har du været igennem hele forløbet med langvarig sygemelding, afskedigelse, ressourceforløb med jobafklaringsforløb og vurdering af din sag i rehabiliteringsteamet er resultatet oftest, at du får tilkendt et fleksjob med et timetal fastsat i forhold til, hvad jobafklaringen har vist er realistisk, samt hvad der er nødvendigt af skånehensyn.

Bevilling af fleksjob

Du får bevilliget fleksjobbet af din kommune. Oftest vil den jobkonsulent, du har haft tilknyttet i jobafklaringsforløbet, være den, der skal hjælpe dig med at finde et egnet fleksjob. Kommunen vil også være forpligtet til at følge op på, om de indgåede aftaler mellem dig, arbejdsgiver og jobkonsulent bliver overholdt.

Typisk vil der blive givet en bevilling for to år ad gangen.

Inden du begynder i fleksjob

Inden du begynder i fleksjob, er det vigtigt, at jobkonsulenten, din nye arbejdsgiver og du har et møde, hvor I får forventningsafstemt, så du kan være sikker på, at arbejdsgiver bliver bekendt med de skånehensyn, som er nødvendige for, at du kan fungere i jobbet.

Aflønning af fleksjob

Ansættelsen i fleksjob aflønnes med overenskomstmæssig løn fra din arbejdsgiver for de timer, du reelt arbejder og et supplement fra kommunen, så du i alt får løn for det, der svarer til 37 timer. Du skal være opmærksom på, at der er et maksimum for kommunens tilskud.

Der findes forskellige beregnere på nettet, hvor du konkret kan regne ud, hvor meget du får i tilskud.

Beregn din løn med fleksjob her

Hvis det ikke med det samme lykkes at finde et fleksjob, er du berettiget til ledighedsydelse, som udgør 89% af dagpenge – i øjeblikket kr. 16.790.

Efterlønsordning fortsætter i fleksjob

Hvis du, inden du blev syg og fik bevilliget fleksjob, var med i a-kassens efterlønsordning, bevarer du denne mulighed, når du er i fleksjob. Du er berettiget til efterløn ud fra de kriterier, som er gældende for alle andre medlemmer af ordningen, men har ikke mulighed for at optjene bonus ved udskydelse. Den ydelse du får udbetalt svarende til efterløn kaldes fleksydelse.

Kontakt Dorte Bang, Dansk Musiker Forbunds juridiske konsulent: db@dmf.dk