Transportstøtte til orkestre/ensembler

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har besluttet at ændre vilkårene for transportstøtte for koncerter, der afholdes efter den 1. juni 2014. Det betyder, at der fremover skal være mindst 25 km til koncertstedet, før der kan opnås transportstøtte.

Nej til kopibands

Der gives ikke længere tilskud til orkestre/ensembler, der spiller decideret ”kopimusik”, ligesom det kun er etablerede orkestre/ensembler, der kan opnå transportstøtte.Ved “etableret” forstås, at man kan dokumentere “mindst fem afholdte offentlige koncerter med medlemmerne.”

Vil sikre, at støtten gives hvor behovet er størst

Hvert orkester/ensemble kan max modtage 25.000 kr. i transportstøtte pr. år.
Der er ikke ændret ved tilskudsbeløbenes størrelse.

Justeringen af reglerne for transportstøtte skyldes udvalgets ønske om at sikre, at støtten gives der, hvor der er størst behov, og hvor den bedst sikrer udbredelse og udvikling.

Transportstøtte til orkestre/ensembler

Nye kriterier for koncerter afholdt efter 1. juni 2014: Tilskud til transportudgifter i forbindelse med koncerter i Danmark i 2014.

Frister

Løbende

Hvem kan søge?

Danske orkestre/ensembler inden for alle musikalske genrer med minimum to musikere.

Det er en forudsætning for at søge transportstøtte, at ansøgere vedhæfter:

– elektroniske kopier af underskrevne kontrakter
– det obligatoriske excelbilag med koncertoplysninger (skema for koncerter afholdt indtil 1. juni 2014)

Bilaget skal vedhæftes i et af følgende formater: Excel, pdf, jpg.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at støtte professionelle orkestre/ensemblers koncerter i Danmark.

Ansøgningsfrister

Der skal søges elektronisk i måneden efter den måned, hvor koncerterne er afholdt. Der sendes en samlet ansøgning for alle månedens koncerter.

Støtte til koncerter i februar søges i perioden 1. – 31. marts.
Støtte til koncerter i marts søges i perioden 1. – 30. april osv.
Ansøgninger, der modtages før eller efter de angivne frister, får afslag.

Følgende krav skal opfyldes for at få transportstøtte

  • Det er et krav, at hver enkelt musiker/tekniker skal modtage et honorar fra spillested/arrangør på minimum 1.894,50 kr. (tarif fra 1. april 2014) – 1.872 kr. (tarif indtil 31. marts 2014) ekskl. bookingprovision.
  • Det er tilladt at inkludere én tekniker ved angivelsen af orkestrets/ensemblets størrelse, såfremt teknikerens honorar fremgår af kontrakten. Ved en tekniker forstås en lyd- eller lystekniker.
  • Der gives ikke transportstøtte til koncerter, hvor honoraret er højere end 3.000 kr. pr. musiker/tekniker. Bookingprovision ekskl. moms kan maksimalt udgøre 20% af honoraret.
  • Det er et krav, at der tages entré til koncerterne, og at koncerterne er offentligt tilgængelige.
  • Musikken, der spilles, skal altovervejende være originalmusik eller nye fortolkninger af allerede eksisterende musik. Det betyder, at bands der spiller decideret ‘kopimusik’ (jambands, tributebands m.v.) ikke vil kunne opnå transportstøtte.
  • Det er kun etablerede orkestre/ensembler, der kan opnå transportstøtte. Dvs. der skal kunne dokumenteres mindst fem afholdte offentlige koncerter med medlemmerne af det pågældende orkester/ensemble. Dette skal kunne dokumenteres ved kontrakter.
  • Det er en forudsætning for at modtage støtte, at der for hver koncert, der søges transportstøtte til, vedhæftes en underskrevet kontrakt. Kontrakterne skal være underskrevet af både ansøger og spillested/arrangør
  • Der gives kun transportstøtte til koncerter, der afholdes mindst 25 km fra ansøgers bopæl. Brug dk.afstand.org til at finde ud af, hvor langt der er.

Sådan vurderes din ansøgning

Hvis ansøgningen ikke overholder kriterierne, vil ansøger få afslag. Det er derfor vigtigt at gennemlæse kriterierne grundigt, inden der søges om transportstøtte.

Hvor meget kan der søges om?

Transportstøtten ydes efter følgende taxameterordning:

Antal musikere Grundbeløb Tillæg: Broafgift Tillæg: Bornholm
2-3 1.600 kr. + 400 kr. + 2.000 kr.
4-7 2.400 kr. + 400 kr. + 2.000 kr.
8-14 3.200 kr. + 800 kr. + 4.000 kr.
15-21 4.800 kr. + 1.200 kr. + 6.000 kr.

Der gives kun transportstøtte til én koncert pr. dag.

Der opnås tillæg til broafgift, hvis orkestret/ensemblet skal fra Sjælland til Fyn/Jylland eller omvendt for at komme fra ansøgers adresse til koncertstedet. Tillægget dækker tur/retur.

Hvis ansøger skal fra Fyn/Jylland til Sjælland på vej til Bornholm opnås begge tillæg.

For at fordele midlerne mest hensigtsmæssigt kan orkestre/ensembler, der modtager tilskud på 200.000 kr. eller derover fra puljen til ensembler, orkestre, bands og kors virksomhed, ikke modtage transportstøtte, ligesom hvert orkester/ensemble maksimalt kan modtage 35.000 kr. i transportstøtte pr. år.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:
– underskrevne kontrakter til de koncerter, der søges tilskud til (scanning eller foto)
– udfyldt obligatorisk Bilag med koncertoplysninger:

Skabelon (excel-ark): Bilag med koncertoplysninger (Bilaget skal vedhæftes som excel- eller pdf-dokument)

Når du har indsendt ansøgningen

Kvitteringsmail

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af din ansøgning. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for, at ansøgningen er modtaget. Derfor er det en god idé at gemme kvitteringsmailen, som også indeholder et ansøgningsnummer. Modtager du ikke kvitteringsmailen, er ansøgningen ikke gået igennem.

Der kan forventes svar på ansøgningen inden fire uger fra modtagelsesdatoen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF