Udenlandske musikere får ret til bijob

Udenlandske musikere får ret til bijob

15.05.2019 af Petrine Puper Jørgensen og Trine Budtz DMF

Dansk Musiker Forbund har længe arbejdet for udenlandske musikeres ret til at tage bijob. Nu er det endelig blevet en realitet.

Fremover kan udenlandske musikere bijobbe i Danmark uden at søge tilladelse. Foto: Das Büro

Inden folketingsvalget blev udskrevet i sidste uge, nåede Folketinget at vedtage en ændring af udlændingeloven, som giver udenlandske musikere ret til at tage et bijob i Danmark, der har tilknytning til faget som musiker, uden først at skulle søge tilladelse til bijob.

Lovændringen gælder for musikere, som har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om særlige, individuelle kvalifikationer. Reglerne gælder desuden ikke kun for musikere, men overordnet for udøvende og skabende kunstnere.

De nye regler træder i kraft d. 1. juni 2019.

En lang proces
Musikere har derfor langt om længe fået samme rettigheder til at tage bijob, som forskere allerede fik sidste år.

Musikere skulle allerede have været inkluderet i lovændringen sidste år, men i sidste øjeblik blev de hevet ud af lovændringen. Siden da har Dansk Musiker Forbund arbejdet hårdt på at få gennemført en ny lovændring. Dansk Musiker Forbund har gennem det seneste år været i tæt kontakt med både oppositionspartier og Integrations- og udlændingeministeriet for at få gennemført en ændring af reglerne for musikere. Dette er langt om længe lykkedes, og Dansk Musiker Forbund er glade på musikernes vegne.

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, siger om lovændringen:

Det har været en lang og hård kamp gennem flere år at få gennemført disse ændringer for udenlandske musikere. Vi er i Dansk Musiker Forbund meget glade for endelig at kunne fortælle musikerne, at de ikke længere skal være underlagt stramme regler, der tidligere har straffet dem for eksempelvis at vikariere i et andet orkester.

Karensperiode delvist ophævet
En tidligere konsekvens ved at bijobbe uden at have søgt tilladelse var en bøde og en karensperiode på 15 år for at kunne søge permanent opholdstilladelse i Danmark. Disse regler om karenstid er blevet modificeret i en tidligere lovændring, således at bøder til musikere, som allerede har en lovlig opholdstilladelse, kun i gentagelsestilfælde giver karenstid og da ”kun” i syv år.

Musikere, som allerede har modtaget en bøde for ulovligt arbejde i bijob efter de tidligere regler, og hvor der kun er tale om et enkeltstående forhold, vil ikke længere være ramt af en karantæne på 15 år. Dette oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet og oplyser ligeledes, at reglerne også gælder med tilbagevirkende kraft. Kun i gentagelsestilfælde gives der fortsat en karenstid på syv år.