Vær med til at udvikle fremtidens Dansk Musiker Forbund 

Som du måske har allerede har set, kommer forpersonskabet i Dansk Musiker Forbund samt forbundets nyligt tiltrådte direktør, Susanne Docherty, rundt i landet i marts.  

Vi afholder seks møder, hvor du er inviteret til at tale om, hvordan vi udvikler fremtidens Dansk Musiker Forbund. 

Baggrunden for møderne er en beslutning, der blev taget på Årsmødet i september 2022, hvor hovedbestyrelsen blev sat i gang med et arbejde bestående i at se på forbundets struktur, så vi står godt rustet til at understøtte medlemmerne bedst muligt – også i fremtiden. Der skal, som resultat af arbejdet, præsenteres et forslag til Årsmødet 2023.   

TID OG STED: Aarhus, den 28.marts 2023, 19.00-21.00, i FO-Byens lokale der hedder ‘Stiften Lounge’. Frederiksgade 78C, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:  

1: Velkomst v/ Søs Nyengaard, forperson I Dansk Musiker Forbund og præsentation af direktør, Susanne Docherty  

2: Oplæg til diskussion med udgangspunkt i hovedbestyrelsens arbejde frem til i dag  

3: Diskussion blandt de fremmødte 
Her vil vi blandt andet tage udgangspunkt i følgende spørgsmål. 
– Hvordan dækker vi i fremtiden musikernes behov? 

– Hvilke opgaver ligger godt lokalt? Er afdelingerne i stand til at løfte dem? 

– Hvilke fællesskaber og netværk kan styrke dit musikervirke? Fagligt eller socialt funderede?  

– Hvilke netværk skal være digitale og hvilke fysiske? 

Alle medlemmer er velkomne og opfordres til at tage del i dialogen. 

Meld dig meget gerne til HER (Ellers, mød bare op… vi håber at se dig!)