Vi søsætter initiativer for at hjælpe

Kære medlemmer

Det, vi alle oplever lige nu, er uden sidestykke. Vi har måske læst om det i tykke bøger eller set det på film.
Men coronaen er en oplevelse, som vi alle helst var fri for. Den er foreløbig ikke så slem i Danmark som i andre hårdt ramte dele af verden. Men alligevel er situationen svær. Rigtig svær, fordi en meget stor del af jer
musikere er ramt hårdt med aflyste jobs.

Danmark er musikalsk set ramt af permafrost. En situation, vi håber må ophøre, så snart Regeringen og Folketinget får åbnet op igen.

Vi arbejder i Dansk Musiker Forbund fortsat på højtryk for at gøre politikerne opmærksomme på jeres situation. Lige nu har vi især fokus på at få forlænget den særlige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst.

Internt har vi en række initiativer i gang, der forhåbentlig kan være med til at hjælpe jer igennem krisen. Blandt andet sammensætter Dansk Musiker Forbunds distributionsselskab, Gateway Music, i denne tid en række playlister på de største digitale tjenester for at hjælpe alle danske musikere.

Vi har desuden oprettet 3 støttepakker på i alt 2 millioner kroner til henholdsvis livestreaming, live-koncerter og nye initiativer. Vi melder hurtigst muligt mere ud om disse støttepakker – herunder hvordan man søger.

Vi opfordrer jer fortsat til at ringe eller skrive til os, når I har brug for individuel rådgivning. Hold også øje med vores hjemmeside, hvor vi løbende holder jer orienteret – ligesom vi gør i vores e-nyt, på vores Facebookside og på min profil på Twitter.

Alt det bedste til alle jer i denne corona tid.
Forbundsformand,
Anders Laursen