Ændring af dato for generalforsamling i DMF-Aarhus afdelingen!

Som vi skrev i det seneste nyhedsbrev, har vi afventet en udmelding vedrørende den yderligere genåbning, som træder i kraft torsdag den 6. maj. Den har vi nu fået, og på denne baggrund vælger vi at udsætte generalforsamlingen til mandag den 7. juni.

Generalforsamlingen finder således sted mandag den 7. juni kl. 19 på ATLAS, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til afdelingens formand, Camilla Overgaard, på cor@dmf.dk senest den 2. juni.

Baggrunden for beslutningen om at udsætte generalforsamlingen er, at det på nuværende tidspunkt, jævnfør retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside, ikke er tilladt at afholde generalforsamlingen, da der ikke er åbnet fuldt op for foreningsaktiviteter endnu. Dette ændres, så vidt vi kan se, ikke efter den 6. maj.
I den næste fase af genåbningen, som træder i kraft den 21. maj, er det planen, at alt resterende foreningsliv genåbnes. Det burde derfor være muligt at afvikle generalforsamlingen mandag den 7. juni.

Deadline for indsendelse af forslag til Årsmødet
Dansk Musiker Forbunds Årsmøde afholdes den 19. og 20. september 2021. Vi gør opmærksom på, at alle medlemmer har mulighed for at indsende lovforslag, som ønskes behandlet på Årsmødet senest den 15. maj 2021 på mailadressen: aarsmoede@dmf.dk

Hvis man som medlem af DMF ønsker at være en del af hovedbestyrelsen, skal man møde op til sin lokalafdelings generalforsamling og vælges som delegeret til Årsmødet.

Fysisk fremmøde til generalforsamlingen og fremvisning af coronapas
Vi afventer i skrivende stund stadig at få kendskab til de gældende restriktioner på dagen for generalforsamlingen, og derfor vil denne procedure som udgangspunkt være gældende:

Senest en uge før generalforsamlingen, vil du modtage en nyhedsmail med information om, hvordan du tilmelder dig generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage fysisk. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at der sandsynligvis vil være tale om et begrænset antal pladser, og at vi derfor ikke kan garantere, at alle, der ønsker at deltage fysisk, får mulighed for det.
Ved fysisk fremmøde er tilmelding denne gang derfor obligatorisk. Jvf. de gældende regler kræver fysisk fremmøde desuden fremvisning af et gyldigt coronapas. Du kan læse mere om coronapasset her.
Hvis du bliver testet på dit arbejde er det vigtigt, at du medbringer dokumentation for dette, da testresultater herfra ikke vises i coronapas-appen.

Digitalt fremmøde
Vi afholder fortsat 2 testmøder, hvor du som medlem har mulighed for at prøve Zoom forud for selve generalforsamlingen. Afdelingens formand sidder her klar til at hjælpe dig.
Vi har lavet en vejledning til det digitale fremmøde med nogle gode råd samt mødelinket til generalforsamlingen. Du finder denne ved at følge linket ’Mødelink og materiale til generalforsamlingen’ i nyhedsbrevet fra d. 4/5.

Zoom testmøde 1: Torsdag den 6. maj kl. 14-15.
Zoom testmøde 2: Fredag den 7. maj kl. 08:30-09:30.
Mødelinket er det samme, som bruges til selve generalforsamlingen.