Indkaldelse til generalforsamling i DMF Aarhus

Vi glæder os til at se dig til DMF Aarhus generalforsamling mandag den 18. marts 2024 kl. 18:30-21:30 på Godsbanen (lokalet Kedlen), Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. Fra kl. 18:00 byder vi på kaffe og kage indtil generalforsamlingen skydes i gang kl. 18:30. Dagsordenen følger vedtægterne og findes længere nede på siden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest onsdag den 13. marts 2024. Forslag bedes fremsendt på mail til forperson Camilla Overgaard på cor@dmf.dk

Valg på generalforsamlingen

På årets generalforsamling skal der både vælges forperson, bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter samt delegerede, som skal repræsentere afdelingen på Dansk Musiker Forbunds Årsmøde i september 2024.

Har du lyst til at blive en del af arbejdet i Dansk Musiker Forbund, og har du spørgsmål? Så er du meget velkommen til at kontakte afdelingens forperson, Camilla Overgaard, på cor@dmf.dk.

Vi glæder os til at se dig til årets generalforsamling!

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
 4. Afdelingens arbejde det kommende år
 5. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse (og beslutning om decharge)
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Fastsættelse af forpersonshonorar
 9. Fastsættelse af kassererhonorar
 10. Indkomne forslag
 11. Valg af forperson (på valg Camilla Overgaard)
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg Flemming Både og Simone Stensgaard Rolsted)
 13. Valg af bestyrelsessuppleanter (pladsen er vakant)
 14. Valg af kritisk revisor (på valg Jes Halding)
 15. Valg af kritisk revisor suppleant (på valg Jørgen Nielsen)
 16. Forslag til Årsmødet 2024
 17. Nyt fra Hovedbestyrelsen og debat
 18. Valg af delegerede til Årsmødet 2024
 19. Valg af suppleanter til delegerede til Årsmødet 2024
 20. Eventuelt