Et fromt ønske for musikken i 2015

640x360-ASOscene

Set i lyset af, at Aarhus Symfoniorkester i dag står på samme tilskudsniveau som i 2001, er det utroligt, hvad orkesteret formår at gennemføre.

Symfoniorkestreret har leveret den ene kanonsæson efter den anden.

NYTÅRTALE TIL AARHUS – JP-Aarhus har udvalgt personer, som hver især har udformet en nytårstale til Aarhus.

Problemerne og kritikken af Kulturby 2017, har i det forløbne år været vendt så rigeligt i pressen. Kritikken har været ærgerlig og meget lidt konstruktiv. Nogen af fejlene er selvforskyldte og andre er påført organisationen af et trægt og tungt bevillingssystem. Set udefra har det efterladt det indtryk, at der ikke har været nok indsigt og styr på opgaven. Jeg husker tilbage på H.C. Andersens 200 års fejring i 2005. Det var den med et Tina Turner honorar på 5.8 millioner og bl.a. et ikke ubetydeligt underskud på det store afslutningsarrangement i Parken på 13 millioner.

Ved store pseudo-begivenheder tændes den kreative flamme blandt de mange. Desværre er det meget få, der kan producere et givent projekt/arrangement med et tilpas kvalitativt indhold på den præmis. Sådan var det med H. C Andersens fejring, og sådan er det med Kulturby 2017.

Succes for og med Kulturby 2017, vil minimum kræve, at det hele hviler på en ikke uanseelig økonomisk formåen, en stabil organisation, en velovervejet og realistisk strategi, samt nogen knagens dygtige medarbejdere.

Aktører og samarbejdspartnere

Jeg frygter det værste, og en gentagelse af fiaskoen fra 2005 er altid en mulighed. Men kan man få Kulturby 2017 balanceret, er der en mulighed for at det århusianske kulturliv kan skabe nye aktører, samarbejdspartnere og projekter, der vil kunne virke i byen og forskønne livet for byens indbyggere en del år efter Kulturby 2017 har lukket og slukket.

Aarhus Symfoniorkester (ASO), Aarhus Jazzorchestra (AJO) og Øvelokaleforening MONO har haft et frustrerende efterår grundet den usikre økonomiske fremtid. Mono blev reddet i tolvte time via et samarbejde mellem et par magistrater, med det resultat, at Mono nu også skal undervise århusianske skolebørn i musik som modydelse for det bevilgede tilskud.

Aarhus Jazzorchestra fik deres manglende halve million i tilskud efter et solidt stykke lobby arbejde. Derved kan de bevare deres status som basisensemble. Var det ikke sket, var orkesteret sikkert lukket.

Orkestrets akilleshæl

Byens symfoniorkester fik ikke deres økonomi bedret i samme ombæring. Set i lyset af, at Aarhus Symfoniorkester i dag står på samme tilskudsniveau som i 2001, er det utroligt, hvad orkesteret formår at gennemføre. Det er også orkesterets akilleshæl. Aarhus Symfoniorkesters mange dygtige musikere, dirigenterne og en dygtig musikchef har leveret den ene kanonsæson efter den anden, hvor de stille og roligt har hævet den kunstneriske kvalitet. Politikerne fortolker det fejlagtigt, som at ASO får rigelig med midler. For når man kan levere koncerter på det niveau, må alt være i den skønneste orden. En fordrejet analyse og en forkert anskuelse. ASO har aldrig været bedre, og orkesteret levere klassisk musik og koncerter på højere og højere niveau. Koncertmængden stiger sammen med de øvrige opgaver orkesteret har, og det på trods af tilskudsniveauet har været stagneret i 13 år. Økonomien kan ikke længere følge med. Sammenlignet med de to andre landsdelsorkester i Aalborg og Odense, er ASO mht. det kommunale tilskud kørt aldeles bagud, mens ASO slår de to orkestre på de fleste andre parametre.

Et andet sted hvor det halter, er hos de private spillestedsejere. De århusianske spillesteder Backstage, Fatter Eskil, HeadQuarter og V. 58 får alle et minimalt og yderst beskedent årligt tilskud på 224.000 kroner tilsammen (V. 58 får dog intet tilskud overhovedet), mens de 4 store regionale spillesteder (Voxhall, Radar, Atlas og Train) får knap 10.700.000 kroner. Fordelingen er åbenlys skævvredet, og hvis kommunen vil have et privat spillestedsmiljø, så skal der omrokeres på midlerne.

Derfor skal mit fromme nytårsønske gå på, at man til næste budgetforlig får fundet en rimelig pose penge til Aarhus Symfoniorkester, så De kan få udbedret de uheldige og mærkbare konsekvenser af de mange års budgetudsultning. Og vi skal hurtigst muligt have flere midler ned til de private spillesteder, hvilket kan holdes budgetneutral ved at omrokere de eksisterende midler til spillestederne.

110x142_lars_kiehn_02_rounded

Lars Kiehn
Formand
Dansk Musikerforbund
Aarhus afd.
Vestergade 19, 2. sal
8000 Aarhus C.